Programátor je aj nesprávne označenie pre programovacie zariadenie (angl. programmer).

Programátor je ten, kto postupom zvaným programovanie implementuje výsledky návrhu projektu.

Za historicky prvého programátora sa považuje uznávaná Ada Lovelace. Vo svojich Poznámkach k Analytickému stroju vyjadrila prvý algoritmus určený pre počítač - Analytický stroj Charlesa Babbaga.

Programátorská práca upraviť

Práca na novom programe zvyčajne začína na stole programátora-analytika, ktorý určí návrh budúceho programu, ktorý predá radovým programátorom. Tí ho prevedú do sekvencie príkazov, ktorým rozumie počítač. Kratšie programy môže písať iba jeden človek, ale aj tak by mal použiť návrh. Programovanie bez návrhu vedie najčastejšie k zlým programom, ktoré je nakoniec nutné prepísať, tentokrát aj s návrhom.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť