Projekt

rozlišovacia stránka

Projekt môže byť:

  • konkrétne vypracovaný nový návrh uskutočnenia určitého zámeru, zámer, plán, najmä vypracovaný plán stavby, konštrukcie, výrobného postupu a pod. (ktorého jadro tvorí grafické znázornenie)
  • projektová dokumentácia
  • v manažmente, organizácii a podobne:
    • časovo a vecne (teda zdrojmi) ohraničená (spravidla jedinečná) úloha, ktorá sa realizuje interdisciplinárne; podľa ISO 9000:2005: jednorazový proces, ktorý pozostáva zo sady zosúladených a riadených činností so stanovenými začiatočnými a konečnými termínmi, a ktorý sa realizuje, aby sa – so zohľadnením obmedzení v oblasti času, nákladov a zdrojov – dosiahol cieľ, ktorý spĺňa špecifické požiadavky, pozri projekt (manažment)
    • nepresne: operácia, veľká akcia
  • v pedagogike: pozri pod projektové vyučovanie
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.