Operácia

rozlišovacia stránka

Operácia môže byť:

 • všeobecne: metodicky uskutočnený a ukončený úkon, zákrok, postup[1], pozri operácia (všeobecne)
 • v medicíne: chirurgický zákrok na odstránenie poruchy organizmu[1], pozri operácia (medicína)
 • v matematike: matematická operácia (viacero významov)
 • v informatike:
  • tvorba výstupných informácií (t.j. výsledkov) zo vstupných informácií (t.j. operandov) podľa určitého predpisu, pozri operácia (informatika)
  • pracovný krok počítača, v užšom zmysle (a najčastejšie) len ako vykonanie inštrukcie/príkazu (teda ak je krok kódovaný v tvare príkazu), pozri operácia (informatika)
  • modelový prvok v Unified Modeling Language (UML), pozri operácia (UML)
 • vo vojenstve: súhrn činnosti vyššej jednotky na dosiahnutie dôležitého cieľa[1], operácia (vojenstvo)
 • v chémii: najmenšia časť technologického procesu z hľadiska priestorového a časového členenia (napr. destilácia, sušenie)[2], pozri operácia (chémia)
 • v technike: definovaná akcia tvoriaca krok činnosti nejakého zariadenia[3]
 • v ekonómii:
 • v psychológii: konkrétne konanie alebo psychický dej na dosiahnutie určitého cieľa[7][8], pozri operácia (psychológia)
 • v jazykovede: zmena jazykových jednotiek na zistenie ich paradigmatickej a syntagmatickej štruktúry[8], pozri operácia (jazykoveda)

Referencie upraviť

 1. a b c operácia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 870.
 2. a b operace. In: Technický slovník naučný 5. M – O. 1. vyd. Praha: Encyklopedický dům, 2003. ISBN 80-86044-23-8. s. 413.
 3. operace. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích 5: m – o. Vyd. 1. Praha : Diderot, 1999. ISBN 80-902555-7-4.
 4. operace. In: Malá československá encyklopedie IV M – Pol. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 676.
 5. operácia. In: Pyramída. s. 4054 – 4055.
 6. operace. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 7. Operation. In: Lexikon der Psychologie. Elektronische Ressource - CD. Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl. ISBN 978-3827404664.
 8. a b Operation. In: Brockhaus Enzyklopädie Bd. 16. NOS – PER. 19., völlig neu bearb. Aufl. Mannheim : Brockhaus, 1991. ISBN 3-7653-1116-2. s. 210.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.