Operácia (informatika)

Operácia v teórii informácií a kybernetike môže byť (uvedené definície sa prelínajú):

  • a) tvorba výstupných informácií (t.j. výsledkov) zo vstupných informácií (t.j. operandov) podľa určitého predpisu,[1][2][3],
  • b) pracovný krok počítača, v užšom zmysle (a najčastejšie) len ako vykonanie inštrukcie/príkazu (teda ak je krok kódovaný v tvare príkazu)[4][5][6]

Operácie digitálnych počítačov možno rozdeliť na tieto druhy[5][4]:

Niekedy sa aj logické operácie klasifikujú ako nearitmetické operácie[3].

Referencie upraviť

  1. operace. In: Malá československá encyklopedie IV M – Pol. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 676.
  2. operácia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 870.
  3. a b operace. In: Technický naučný slovník 3. M – Po. 1. vyd. Praha : SNTL, 1963. s. 398 – 399.
  4. a b Operation. In: Brockhaus Enzyklopädie Bd. 16. NOS – PER. 19., völlig neu bearb. Aufl. Mannheim : Brockhaus, 1991. ISBN 3-7653-1116-2. s. 210.
  5. a b operácia. In: Pyramída. s. 4054 – 4055.
  6. operácia. In: Slovník cudzích slov (akademický). dostupné online