Logická operácia

Logická operácia je akt v dôsledku ktorého sa z už daných myšlienok tvoria myšlienky nové. V tradičnej logike ide napr. o zovšeobecnenie, porovnanie a pod., v matematickej logike ide napr. o konjunkciu, disjunkciu a i…

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • Výroková logika Logické hádanky, na ktorých riešenie je potrebné využiť logické operácie.