Logická operácia je akt, v dôsledku ktorého sa z už daných myšlienok tvoria myšlienky nové. V tradičnej logike ide napr. o zovšeobecnenie, porovnanie a pod., v matematickej logike ide napr. o konjunkciu, disjunkciu a iné...

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.