Disjunkcia

rozlišovacia stránka

Disjunkcia môže byť:

 • v logike:
  • spojenie navzájom sa vylučujúcich, ale tomu istému druhu prislúchajúcich (teda v rozsahu vyššieho pojmu k sebe patriacich) pojmov (napr. muž-žena), pozri disjunktné pojmy
  • operácia spojenia dvoch výpovedí vylučujúcim disjunktorom alebo nevylučujúcim disjunktorom, resp. výsledok tejto operácie (čiže disjunktívny výraz, zložený výrok), pozri disjunkcia (logika)
  • v užšom zmysle len nevylučujúca disjunkcia
 • v matematike
  • v matematickej logike: disjunktor (teda spojka, pomocou ktorej sa uskutočňuje disjunkcia)
  • v teórii množín: disjunktnosť, pozri pod disjunktná množina
 • v genetike: oddelenie sa od seba dcérskych chromozómov, pozri disjunkcia (genetika)
 • v ekológii: hiát, pozri hiát (ekológia)
 • v jazykovede: vylučovací vzťah
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.