Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je súbor dvojrozmerných schém a výkresov doplnených textovou časťou slúžiaci ako popis stavby, stroja alebo iného výrobku určeného pre výrobný a stavebný proces. Obvykle sú výkresy kreslené alebo tlačené na papier, ale môžu tiež byť zhotovené vo forme digitálneho súboru. Výkresy a plány sú využívané hlavne v stavebníctva, priemysle a pri plánovaní.

Výkres súčiastky

Iné projekty

upraviť