Priemysel je odvetvie materiálnej výroby zahrňujúce získavanie nerastných, rastlinných a živočíšnych surovín a ich spracovanie, ako aj opravy výrobkov z nich vyrobených a výrobu a rozvod energie každého druhu.

Oceliarne Corus

Rozdelenie upraviť

Ťažký priemysel upraviť

Vyrába produkty určené pre priemysel a služby. V zásade sem nepatria produkty pre konečného spotrebiteľa:

Ľahký priemysel upraviť

Vyrába produkty určené spravidla pre koncového spotrebiteľa.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Priemysel