Chemický priemysel je priemyselné odvetvie s vysokou technickou a technologickou náročnosťou zaoberajuce sa chemickou premenou surovín na produkty.

Príklady upraviť

Výrobou celulózy a papiera sa zoberá celulózový a papierenský priemysel. Ďalej sem patrí výroba chemických vláken a fólií, plastických hmôt, spracovanie gumy a plastických hmôt atď.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.