Chemické vlákno je umelé vlákno, vlákno vyrobené zvlákňovaním makromolekulárnych prírodných alebo syntetických lineárnych vláknotvorných polymérov.

Podľa spracovanej suroviny sa delia na chemické vlákna z prírodných polymérov a chemické vlákna zo syntetických polymérov.

Podľa konečnej formy sa chemické vlákna delia na:

Chemické vlákna sú základným materiálom na výrobu textílií, pneumatík, gumových technických výrobkov, lán, povrazov atď.

Výrobou chemických vláken sa zaoberá chemický priemysel.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.