Poštové smerovacie číslo

séria písmen a čísiel používaná v adresách slúžiaca na triedenie pošty

Poštové smerovacie číslo (skratka PSČ; nesprávne poštové smerové číslo) sa používa v poštovom styku ako súčasť adresy. Je to číselné označenie územného obvodu dodávacej pošty, ktoré má uľahčiť automatickú identifikáciu miesta doručenia.

PSČ na Slovensku

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Poštové smerovacie čísla na Slovensku

Poštové smerovacie číslo sa uvádza v adrese pred názvom dodávacej pošty. Je to päťmiestne číslo, pričom medzi treťou a štvrtou číslicou sa píše medzera. Medzi poslednou číslicou a názvom dodávacej pošty sa píšu dve medzery.

PSČ vo svete

upraviť

Systém smerovacích čísel má veľa štátov, napr.

V medzinárodnom poštovom styku sa odporúča pred poštové smerovacie číslo pridať medzinárodný dvojpísmenový kód krajiny oddelený spojovníkom [chýba zdroj], napr:

SK-841 01  Bratislava 42
Slovakia
DE-76227 Karlsruhe
Nemecko
Rīga LV-1045
Lotyšsko

Externé odkazy

upraviť