Pomoc:Menný priestor

Stránky Wikipédie sú podľa svojho účelu rozdelené do niekoľkých skupín, nazývaných menné priestory (namespaces). Názov každej stránky, ktorá nie je v hlavnom mennom priestore, začína názvom menného priestoru, ktorý je oddeleným dvojbodkou (bez medzery!) od vlastného názvu stránky. Rozdelenie do menných priestorov má za úlohu jednak sprehľadniť encyklopédiu, ale aj umožniť, aby napr. encyklopedický článok mohol mať rovnaké meno ako celá kategória. Rozdelenie slúži aj pre niektoré špeciálne funkcie wiki, napr. vkladanie šablón, radenie do kategórií a podobne.

Zoznam menných priestorov upraviť

Wikipédia obsahuje nasledujúce menné priestory (v zátvorkách je anglické pomenovanie):

 • Hlavný menný priestor, ktorý obsahuje vlastné encyklopedické články. Články v tomto mennom priestore sa volajú priamo svojim názvom bez akejkoľvek pridanej predpony, napr. Filozofia, Ľudovít Štúr, …
 • Menný priestor Wikipédia (Project) obsahuje články o Wikipédii ako také, niektoré stránky pomocníka a pod. Patria tam napr. stránky Wikipédia:Kaviareň, Wikipédia:Stránky na zmazanie, …
 • Menný priestor Redaktor (User) obsahuje osobné stránky jednotlivých redaktorov (wikipediánov). Na tieto stránky sa dá dostať kliknutím na meno redaktora v histórii úprav, v zozname posledných úprav, alebo v podpise v diskusiách.
 • Menný priestor Súbor (Image) obsahuje popisky k súborom (obrázkom a zvukom) nahraným do Wikipédie. V súčasnosti sa však na ukladanie súborov požíva Commons.
 • Menný priestor MediaWiki (MediaWiki) obsahuje preklady pôvodne anglických textov systémových hlásení. Tieto stránky môžu upravovať len správcovia. Ich zoznam nájdete na Špeciálne:Všetky systémové správy a ďalšie informácie na Wikipédia:Menný priestor MediaWiki.
 • Menný priestor Šablóna (Template) obsahuje šablóny, tzn. znovu použiteľné časti stránok; ich (ručne udržiavaný) zoznam je na stránke Wikipédia:Šablóny. Text stránky z tohto menného priestoru možno do ľubovoľnej inej stránky vložiť uvedením mna stránky so šablónou (bez predpony Šablóna:), uzavretého do dvojitých zložených zátvoriek (napr. {{EU}}) do textu stránky.
 • Menný priestor Pomoc (Help) by mal obsahovať stránky s pomocou o systéme Wikipédie. V slovenskej Wikipédii sa však tento menný priestor zatiaľ využíva len čiastočne, mnoho pomocných stránok je umiestnených v mennom priestore Wikipédie, z ktorého sú do menného priestoru Pomocník presúvané postupne. Do tohto menného priestoru patrí napr. táto stránka alebo napríklad stránky Pomoc:Prípustné licencie, Pomoc:Obrázok a pod.
 • Menný priestor Kategória (Category) obsahuje stránky kategórií. Zoznam všetkých kategórií je na stránke Špeciálne:Categories. Ak sa v nejakom článku nachádza odkaz na stránku v tomto mennom priestore, je tým článok do danej kategórie zaradený. Ak má stránka na kategóriu len odkazovať, nie do nej byť zaradená, je potrebné pred názov kategórie dať ďalšiu dvojbodku, napr. [[:Kategória:Základné kategórie]] (čo vytvorí Kategória:Základné kategórie).
 • Menný priestor Špeciálne (Special) je tzv. virtuálny menný priestor. Netvorí skutočné stránky uložené v databáz, ktoré by sa dali editovať, ale rôzne dynamicky generované výstupy programu MediaWiki, ktorý Wikipédiu spravuje; stránky v tomto mennom priestore obsahujú napr. nástroje pre správcov, umožňujú získavať informácie o databáze a pod. Zoznam všetkých špeciálnych stránok je na jednej zo stránok tohto priestoru: Špeciálne:Specialpages.
 • Menný priestor Médiá (Media) je ďalším virtuálnym menným priestorom. Pomocou neho sa odkazuje na súbory nahrané do Wikipédie. V tomto mennom priestore teda nie sú stránky, ale súbory. Pre použitie nahraných multimediálnych súborov pozri nižšie.
 • Menný priestor Portál by mal obsahovať tematické stránky základných tém s odkazmi. Pozri Wikipédia:Wikiportál.

Ku každému mennému priestoru z predošlého zoznamu, s výnimkou virtuálnych menných priestorov Špeciálne a Médiá, existuje pridružený menný priestor, ktorý obsahuje diskusné stránky k príslušným stránkam v danom priestore. Tieto menné priestory sa nazývajú ako príslušný „hlavný“ menný priestor s prívlastkom „diskusia“ – napr. Diskusia:Filozofia, Diskusia k Wikipédii:Menný priestor, Diskusia k šablóne:Štáty EÚ atď. Na tieto stránky sa dá dostať kliknutím na odkaz Diskusia pri príslušnom článku.

Názvy menných priestorov sú na slovenskej Wikipédii preložené do slovenčiny, ale pre odkazovanie na stránky sa môže použiť aj pôvodný anglický názov menného priestoru (napr. Špeciálne:Recentchanges popri Špeciálne:Recentchanges). Táto vlastnosť zabezpečuje ľahkú orientáciu aj pre cudzojazyčných redaktorov a správcov systému Wikipédia.

Príklady, ako vkladať multimédia do článkov upraviť

 • [[Obrázok:Flag_of_Europe.svg]] vloží obrázok (zvukové súbory nie) priamo do stránky -  
 • [[Médiá:Flag_of_Europe.svg]] vytvorí textový odkaz na obrázok alebo zvukový súbor - Médiá:Flag_of_Europe.svg
 • [[:Obrázok:European flag.svg]] vytvorí textový odkaz na stránku s popisom obrázku - Obrázok:European flag.svg

Technické podrobnosti upraviť

Menné priestory sú definované v premennej $namespaceNames v súbore MessagesSk.php.

Zoznam všetkých definovaných menných priestorov s ich internými číslami:

premenná číslo slovenský názov anglický názov
NS_MEDIA −2 Médiá Media
NS_SPECIAL −1 Špeciálne Special
NS_MAIN   0 Hlavný menný priestor bez prefixu
NS_TALK   1 Diskusia Talk
NS_USER   2 Redaktor/Užívateľ User
NS_USER_TALK   3 Diskusia s redaktorom   User talk
NS_WIKIPEDIA   4 Wikipédia Project
NS_WIKIPEDIA_TALK     5 Diskusia k Wikipédii Project talk
NS_IMAGE   6 Súbor Image
NS_IMAGE_TALK   7 Diskusia k súboru Image talk
NS_MEDIAWIKI   8 MediaWiki MediaWiki
NS_MEDIAWIKI_TALK   9 Diskusia k MediaWiki MediaWiki talk
NS_TEMPLATE 10 Šablóna Template
NS_TEMPLATE_TALK 11 Diskusia k šablóne Šablona
NS_HELP 12 Pomoc Help
NS_HELP_TALK 13 Diskusia k pomoci Help talk
NS_CATEGORY 14 Kategória Category
NS_CATEGORY_TALK 15 Diskusia ku kategórii Category talk
100 Portál
101 Diskusia k portálu
102
103

Pozri aj upraviť