Wikipédia:Predpokladajte dobré úmysly

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania


Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Predpokladajte dobré úmysly je jeden zo základných princípov Wikipédie. Z toho, že dovoľujeme každému editovať, zároveň vyplýva predpoklad, že väčšina ľudí pracujúcich na projekte mu chce pomôcť a nie škodiť. Ak by to nebola pravda, projekt typu Wikipédia by bol už vopred odsúdený na zánik.

Ak sa dá rozumne predpokladať, že nejaká chyba bola učinená v dobrom úmysle, opravte ju, namiesto toho, aby ste ju revertovali alebo označovali ako vandalizmus. Ak s niekym nesúhlasíte, pamätajte, že aj on nepochybne verí, že projektu pomáha. Zvážte vysvetlenie svojej pozície na diskusnej stránke a dajte ostatným príležitosť urobiť to isté. Pomáha to predísť nedorozumeniam a bráni eskalácii problémov. Predovšetkým nezabúdajte byť trpezliví a vľúdni k nováčikom, ktorí často nie sú oboznámení s pravidlami a kultúrou Wikipédie.

Nováčikovi jeho správanie pripadá zrejme celkom primerané a problém obvykle naznačuje neuvedomením si alebo nepochopením kultúry Wikipédie. Je obvyklé, že nováčik verí, že jemu neznáme pravidlo by malo byť zmenené v súlade s jeho skúsenosťou z inokade. Podobne mnoho nováčikov prichádza so skúsenosťami alebo odbornými znalosťami, o ktorých očakáva, že budú okamžite rešpektované. Správanie, ktoré vychádza z týchto uhlov pohľadu nie je nutne zlomyseľné.

Opraviť niečiu chybu (aj keď si myslíte, že je úmyselná) je lepšie než obviňovať ho z klamstva, pretože to ho skôr dostane do priateľskej nálady. Opraviť novo pridanú vetu, o ktorej viete, že je zlá, je oveľa lepšie než ju jednoducho zmazať.

Predpokladanie dobrej vôle sa týka zámerov, nie činov. Aj ľudia s dobrými zámermi robia chyby. Mali by ste ich opraviť, keď ich urobia. Nemali by ste sa správať, akoby ich chyby boli úmyselné. Opravujte, ale nekárajte. Na Wikipédii sa iste nájdu ľudia, s ktorými nebudete súhlasiť. Aj keď trebárs nemajú pravdu, neznamená to, že sa snažia poškodzovať projekt. Nájdu sa ľudia, s ktorými bude problematické spolupracovať. Ani pri nich to neznamená, že by chceli poškodzovať projekt. Aj keď vás niektorý editor zlostí, nie je takmer nikdy nevyhnutné hodnotiť jeho činy ako zlú vôľu, aj keď sa zdá byť zlá vôľa jasná, a všetky naše protiopatrenia (napr. revertovanie, blokovanie) by teda mali byť uskutočnené skôr na základe správania než predpokladaného zámeru.

Keď sa rozhoria editačné vojny, je ľahké zabudnúť predpokladať dobrú vôľu.

Ak predpokladáte zlú vôľu, môže sa stať niekoľko vecí:

  • Osobné útoky: Akonáhle uskutočníte osobný útok, cieľ bude najskôr predpokladať zlú vôľu. Editačná vojna sa stane ešte škaredšou.
  • Strata schopnosti dodržiavať pravidlo o neutrálnom uhle pohľadu (NPOV). Ideálom je reprezentovať uhly pohľadu nestranne a bez predsudkov. Každý revert (na rozdiel od zmeny) zaujatej editácie je ústupom od NPOV, nezávisle na tom, ako poburujúca editácia bola. Pokúste sa odhaliť, prečo si iní ľudia myslia, že je článok zaujatý. Potom, ak je to možné, pokúste zahrnúť aj ich uhol pohľadu, ale formulovaný podľa vás neutrálne. Ak by to obe strany robili, nakoniec by dosiahli stav NPOV alebo sa k nemu prinajmenšom priblížili.

Je samozrejme rozdiel medzi predpokladaním dobrej vôle a ignorovaním škodlivých činov. Ak chcete, aby u Vás ľudia predpokladali dobrú vôľu, uistite sa, že ju prejavujete. Nezaťažujte týmto bremenom druhých. Pokrikovanie „predpokladajte dobrú vôľu“ vás nezbaví potreby vysvetľovať svoje činy, naopak podobné praktiky obvykle presvedčia ľudí, že konáte so zlou vôľou.

Toto pravidlo nevyžaduje, aby editori pokračovali v predpokladaní dobrej vôle, aj keď sú konfrontovaní s dôkazmi o opaku. Medzi činy, ktoré sa nezlučujú s dobrou vôľou sa radia vandalizmus, osobné útoky, zneužívanie bábok a editačné vojny. Predpokladanie dobrej vôle neznamená, že by činy editorov nemali byť kritizované, ale to, že kritika by nemala byť zameraná na príznaky zlej vôle, ak nie sú zvláštne dôkazy jej prítomnosti. Obviniť druhú stranu sporu z nepredpokladania dobrej vôle, bez toho, aby by to bolo podložené rozumnými dôkazmi, je len ďalšou formou nedodržania tohto pravidla.

Pozri aj

upraviť