Wikipédia:Odporúčania

Odporúčania a návody
Obsah
Správanie sa
Mazanie
Upravovanie a vytváranie stránok
Buďte smelí pri úprave stránok
Váš prvý článok
Minimálny štandard článku
Konvencie
Názov článku
Pozri aj

Odporúčania zaznamenávajú konvencie, ktoré väčšina redaktorov považuje za užitočné pre fungovanie komunity a tvorbu encyklopédie. Sú obvykle výberom a uprednostnením jednej či niekoľkých z možných ciest na základe praktických skúseností a preferencií komunity. Pri porovnaní s pravidlami podliehajú častejším zmenám a hrajú v nich oveľa väčšiu úlohu príklady. V praxi z nich možno na základe dohody v diskusii robiť výnimky. Ak sú však v niektorej veci robené výnimky pravidelne, mal by byť tento fakt do odporúčania nakoniec včlenený.

Ak niektorý redaktor odporúčania dlhodobo nedodržiava, nie je tento fakt sám o sebe dôvodom na jeho penalizáciu. Aj činnosť nedodržujúca odporúčania môže byť pre projekt stále užitočná, aj keď nie natoľko, ako keby odporúčanie dodržiavané bolo.

Na druhej strane, ak niekto nedodržiava odporúčanie tak, že to druhým sťažuje činnosť, dostane sa vo veci do sporu, je konfrontovaný s nesúhlasným postojom komunity, ale ani po poučení neustúpi a ďalej odporúčanie porušuje, môže byť také chovanie chápané ako prejav zlej vôle a penalizované. Rovnako býva penalizované, ak niekto úmyselne bráni druhým odporúčania dodržovať (napr. editačnou vojnou).

Odporúčania upraviť

V nasledujúcich kapitolách sa nachádza zoznam odporúčaní, ktoré boli v slovenskej Wikipédii schválené.

Odporúčania týkajúce sa správania sa upraviť

 • Predpokladajte dobré úmysly: Ak nie sú silné dôvody pre opak, predpokladajte, že ľudia, ktorí na projekte pracujú, chcú pomôcť a nie škodiť.
 • Wikietiketa: Prispievatelia majú rôzne názory, postoje a pohľady na vec. Jednať s druhými s rešpektom je kľúčom k efektívnemu budovaniu encyklopédie.
 • WikiLáska: Buďte kolegiálni a schopný vzájomného porozumenia napriek odlišným názorom a pohľadom na vec.
 • Zdvorilosť: Buďte zdvorilí pri písaní komentárov, diskusných príspevkov a ďalších editáciach.
 • Žiadne osobné útoky: Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre verbálne napadnutie iného redaktora. Nečiňte žiadne osobné útoky hocikde na Wikipédii.
 • Používateľské meno: Zvoľte si používateľské meno, pod ktorým chcete na wikipédii pracovať.
 • Stránka redaktora: Na svoju redaktorskú stránku môžete uviesť fakty o sebe. Pamätajte však na to, že Wikipédia nie je sociálna sieť a blog.
 • Wikipédia:Žiadosť o komentár
 • Riešenie konfliktov: Existuje niekoľko možností, ako sa dajú riešiť vzniknuté konflikty.
 • Konflikt záujmov: Nepoužívajte Wikipédiu na propagáciu svojej osoby, svojej webovej stránky alebo svojej organizácie.
 • Nenarušujte Wikipédiu kvôli ilustrácii tvrdenia: Aj keď si myslíte, že zastávate oprávnené stanovisko, rozvracanie je tým najmenej účinným spôsobom jeho ilustrácie a môže viesť k vášmu zablokovaniu.
 • Buďte láskaví k nováčikom: Veľa nových prispievateľov nemá informácie o zásadách, pravidlách a odporúčaniach Wikipédie. Bez ohľadu na to, vždy berte do úvahy, že nováčikovia sa môžu stať trvalými členmi komunity, ktorá patrí k naším najväčším hodnotám.
 • Podpisujte svoje príspevky na diskusných stránkach: Podpisujte sa pod všetky svoje príspevky na diskusných stránkach. Nepodpisujte sa pod príspevky v článkoch.
 • Žiadne právne hrozby: Nevyhrážajte sa ostatným redaktorom a už vôbec nie právnymi krokmi. Ak by ste tak konali, spôsobovali by ste vážne problémy
 • Blokovanie: Je to jeden zo spôsobov, akým možno zakázať upravovať články používateľom, ktorí sa nevhodne správajú. Používa sa najmä na boj s vandalizmom, ochranu pred chybnými botmi a pri riešení neprijateľných používateľských mien.
 • Buďte neoblomní
 • Politika výnimiek

Odporúčania týkajúce sa obsahu upraviť

Odporúčania týkajúce sa mazania stránok upraviť

Odporúčania týkajúce sa upravovania stránok upraviť

Konvencie upraviť

Konvencia je určitá dohoda alebo zvyklosť týkajúca sa určitej oblasti. Na slovenskej Wikipédii tiež platia určité konvencie, ktoré sú uvedené v tejto kapitole:

 • Názov článku: Táto smernica vysvetľuje konvencie, ktoré je vhodné alebo potrebné dodržiavať.

Návody a štýl upraviť

Úvahy, názory a podnety k zamysleniu upraviť

 • Neprístojný obsah: Slová a obrázky, ktoré by typický čitateľ Wikipédie považoval za obscénne, vulgárne alebo inak urážlivé, je vhodné používať vtedy a len vtedy, keď by ich vynechanie ubralo článku na presnosti alebo výpovednej hodnote.
 • Uvádzajte zdroje: Nasmerujte čitateľa na spoľahlivé odkazy (a správne ich uveďte)
 • Wikipédia:Odstráňte osobné útoky

Pozri aj upraviť