Wikipédia:Zhrnutie úprav

Tu sa nachádza pole Zhrnutie úprav pri editácii wikitextu (zdrojového kódu)
Tu sa nachádza pole Zhrnutie úprav pri editácii vo Vizuálnom editore

Keď upravujete článok vo Wikipédii, pod hlavným upravovacím okienkom, resp. vo vyskakovacom okne pri ukladaní zmien (pri upravovaní vo Vizuálnom editore), je pole s názvom „zhrnutie úprav“.

Text doňho napísaný môže mať až 200 znakov. Objaví sa kurzívou na stránke posledné zmeny, v histórii zmien stránky a na zozname sledovaných stránok tých užívateľov, ktorí si zaškrtli sledovanie tohto článku.

Políčko zhrnutie úprav vždy, prosíme, vyplňte. Dokonca aj príliš krátke alebo nevýstižné zhrnutie úprav je lepšie než žiadne.

Ak k článku pridávate len málo, napríklad len jednu vetu, môžete celý text tohto dodatku skopírovať do poľa zhrnutie úprav, čím uvediete maximum údajov s minimálnym úsilím. Okrem zhrnutia vlastnej zmeny môže políčko zhrnutie úprav slúžiť tiež na vysvetlenie zmeny. Berte do úvahy, že ak nie je dôvod zmeny zrejmý, je omnoho pravdepodobnejšie, že táto zmena bude vrátená do pôvodného stavu, najmä ak došlo k zmazaniu nejakej časti textu. Ak chcete vysvetliť zmenu podrobnejšie, použite „Diskusiu“ k článku.

Okrem toho, že zhrnutie úprav pomáha odlíšiť drobnú zmenu od podstatnej, presné zhrnutie editácie pomáha ostatným pri rozhodovaní, či má zmysel zmenu prekontrolovať. Vyplnenie zhrnutia editácie často vyvoláva záujem wikipediánov s odbornou znalosťou v príslušnej oblasti. Pri drobných zmenách je vhodné napísať napríklad „úprava pravopisu“.

Praktické skratky pre políčko Zhrnutie úprav

upraviť
Skratka Čo to znamená
typo úprava typografickej chyby (prehodené poradie písmen, ako napr. espernato)
pravopis úprava pravopisných chýb
odkaz pridanie odkazov na iné stránky
wikifikované vytvorenie odkazov / zmena technického zápisu článku, zvlášť pri nových článkoch
formátovanie použitie dohodnutého vzhľadu (slohu) pre článok
#REDIRECT [[iná strana]] presmerovanie aktuálnej stránky na stránku [[iná strana]]
[[meno iného článku]] pridaný odkaz na [[meno iného článku]] (možno s trochou textu); toto je obzvlášť vhodné, ak vedie odkaz na nový článok; upútate tak pozornosť ostatných
pozrite diskusiu vysvetlenie / diskusia upraveného článku je na [[diskusnej stránke k článku]]
+ alebo - dodatky a odstránenie skrátené ako „+“ a „–“ (napr. „+odkaz na oficiálnu internetovú stránku“)

Zhrnutie úprav sa objaví na stránke

upraviť

Pozri aj

upraviť