Pomoc:História stránky

Ku každej stránke wiki sa uchováva história úprav, ktorá obsahuje zoznam všetkých uskutočnených úprav od najnovších po najstaršie. Z histórie úprav možno zistiť autorov a časy jednotlivých zmien, porovnať predošlú a súčasnú podobu stránky a podobne. História úprav sa dá zobraziť kliknutím na záložku história na okraji stránky.

Prvky stránky

upraviť

Stránka história úprav obsahuje zoznam jednotlivých úprav uskutočnených na danej stránke. Na každom riadku je uvedený dátum a čas, kedy bola príslušná verzia uložená, redaktor, ktorý zmenu urobil a zhrnutie úprav zadané redaktorom pri úprave. Jednotlivé verzie stránky možno vzájomne porovnávať.

Na stránke sa nachádzajú nasledujúce prvky:

 
Snímka obrazovky histórie úprav s vyznačenými dôležitými prvkami


 1. Nadpis stránky história úprav obsahuje názov samotnej stránky, ale vidno aj zobrazenú záložku história.
 2. Odkaz Zobraziť záznamy pre túto stránku ukáže protokolovacie záznamy, teda zoznam zvláštnych operácií urobených nad touto stránkou – zamknutie a odomknutie, premenovanie, zmazanie rovnako pomenovaných stránok atď.
 3. V prípade dlhej histórie sa kliknutím na odkaz najstaršie zobrazia najstaršie položky histórie – úpravy tesne po založení stránky (založenie stránky je poslednou položkou v zozname), kliknutím na odkaz najnovšie sa zobrazia najnovšie položky – nedávne úpravy tejto stránky (platná verzia stránky je na prvom mieste v zozname).
 4. Pomocou odkazov X predošlých/X ďalších možno viacstránkovú históriu listovať postupne.
 5. Kliknutie na číslo dáva možnosť zvoliť si, koľko položiek histórie sa má zobraziť naraz.
 6. Odkaz aktuálna zobrazí rozdiel (diff) medzi príslušnou verziou a aktuálnou verziou stránky. Kliknutím na predošlá sa zobrazí rozdiel od predchádzajúcej verzie stránky, teda prehľad toho, čo redaktor v konkrétnej verzii zmenil.
 7. Pomocou dvoch stĺpcov tlačidiel možno zobraziť rozdiel medzi ľubovoľnými dvoma verziami stránky: Najprv v prvom stĺpci zvoľte staršiu verziu, od ktorej chcete zobraziť zmeny, tým sa tlačidla v druhom stĺpci roztiahnu, takže z nich kliknutím môžete zvoliť novšiu verziu, ktorú chcete so staršou verziou porovnať. Potom kliknutím na tlačidlo Porovnať označené verzie zobrazíte porovnanie oboch verzií.
 8. Čas a dátum udávajú okamžik, kedy bola príslušná verzia uložená. Na zobrazenie sa používa časové pásmo zvolené vo vašom používateľskom nastavení. Kliknutím na čas sa zobrazí podoba stránky, ktorú mala v tom čase.
 9. Pri každej verzii je uvedený aj jej autor: redaktor, ktorý ju uložil. Ak je redaktor registrovaný, zobrazí sa aj jeho redaktorské meno, odkaz na jeho diskusiu a zoznam všetkých príspevkov. Pri neregistrovaných redaktoroch je uvedená ich IP adresa (kliknutím na túto adresu sa dá dostať na zoznam všetkých anonymných príspevkov z IP adresy) a odkaz na diskusnú stránku.
 10. Na konci riadku je v zátvorkách uvedené zhrnutie úprav zadané príslušným redaktorom.
 11. Zhrnutie úprav začínajúce šípkou a šedým textom informuje, že redaktor upravoval príslušnú sekciu, na ktorú sa (v aktuálnej podobe článku) dá dostať kliknutím na šípku.
 12. Pred zátvorkou ešte môže byť uvedené tučné písmeno d, ktoré informuje, že príslušnú zmenu redaktor označil ako „drobnú úpravu“.

Revertovanie úprav

upraviť

Uchovávanie histórie úprav zaisťuje, že aj chybné či zlomyseľné úpravy stránky (napr. vymazanie celého obsahu stránky, či už nechtiac oprávneným redaktorom alebo úmyselne nejakým vandalom) sa dá ľahko opraviť. Ak v histórii kliknete na dátum a čas pri nejakej verzii, zobrazí sa vám stránka v podobe, ktorú mala vtedy. Ak potom kliknete na Upraviť, otvorí sa vám okno úprav vyplnené vtedajšou podobou stránky (navyše sa zobrazí hlásenie, ktoré vás na tento fakt upozorňuje). Ak teda následne kliknete na Uložiť stránku, vráti sa článok do staršej podoby (samozrejme predtým môžete stránku upraviť, napr. do nej vložiť užitočné časti vrátenej úpravy). Tento proces sa označuje termínom revert.

Správcovia majú navyše na boj s vandalizmom k dispozícii nástroj, ktorým môžu zmeny revertovať jediným kliknutím. Na tento účel sa pri aktuálnej verzii článku zobrazuje správcom odkaz [vrátiť úpravy posledného používateľa].

Šablóny a iný sprostredkovaný obsah

upraviť

Do stránok možno v MediaWiki vkladať obsahy iných stránok, najmä tzv. šablón. Pomocou tejto funkcie sa dá zaistiť, že sa zmeny v šablóne automaticky ukážu na všetkých stránkach, ktoré používajú šablónu. Znamená to ale aj, že sa obsah stránky môže zmeniť bez toho, aby to bolo viditeľné v jej histórii – stáva sa to vtedy, ak sa zmení na stránke používaná šablóna. Tieto zmeny sú zaznamenané v histórii stránky vkladanej šablóny, ale nie v histórii stránky, na ktorú je šablóna vložená.

Zoznam všetkých šablón, ktoré sú na stránke použité, sa zobrazí pri úprave stránky dole pod oknom úprav.

To isté platí aj pre obrázky alebo iné vložené súbory: je možné, že pod rovnakým názvom sa teraz zobrazuje iný obrázok ako pôvodne, bez toho, aby to bolo priamo viditeľné z histórie stránky, do ktorej je obrázok vložený. Prípadné zmeny obrázka sú zaznamenané na stránke histórie obrázka, spravidla na Wikimedia Commons.

Trvalé odkazy na konkrétnu verziu stránky

upraviť

Odkazy na konkrétnu verziu stránky (získané kliknutím na dátum a čas v histórii, prípadne pomocou odkazu Trvalý odkaz zobrazeného na každej stránke) zobrazujú stránku v nejakej konkrétnej verzii. Na vytvorenie jej podoby sa však používajú súčasné verzie na nej použitých šablón a obrázkov. To znamená, že tento odkaz nemožno chápať ako ozaj trvalý odkaz na presnú podobu stránky, akú mala v daný okamžik.

Ak potrebujete zachovať presnú podobu nejakej stránky v danej chvíli, musíte si uložiť kópiu stránky (prípadne aj so všetkými odkazovanými obrázkami, štýlmi atď.). Na to možno v bežných prehliadačoch použiť funkciu označovanú zhruba Súbor/Uložiť stránku ako… (pre uloženie odkazovaných obrázkov potom musíte zvoliť, že sa má stránka uložiť kompletná, nie iba jej HTML kód).

Číslo revízie

upraviť

Číslo revízie je číselný kód, ktorý trvalo označuje každú z konkrétnych verzií stránok. Pri bežnom zobrazení aktuálnej verzie stránky sa číslo verzie nikde nezobrazuje – na zistenie čísla aktuálnej revizie je potrebné kliknúť na odkaz Trvalý odkaz a v adresnom riadku nájsť hodnotu parametra oldid=; číslo starých revízií sa potom dá zistiť kliknutím na ich odkaz na záložke história (číslo 8 na obrázku vyššie). Číslo revízie sa používa najmä v trvalých odkazoch na niektorú konkrétnu verziu stránky (pozri o odstavec vyššie), ale používa sa napríklad aj ako parameter v niektorých šablónach (napr. {{Preklad}}, v niektorých iných jazykových verziách sa číslo revízie používa aj v šablóne označujúcej články, ktoré boli vyhodnotené ako kvalitné). Číslo revízie je v rámci jedného projektu (napríklad jednej jazykovej verzie Wikipédie) jedinečné, ale napriek tomu sa väčšinou používa v kombinácii s názvom stránky.

Kanály RSS/Atom

upraviť
 

Zmeny konkrétnej stránky môžete sledovať pomocou kanálov RSS či Atom. Odkaz na kanál pre danú stránku nájdete pri zobrazení histórie stránky vľavo v zozname Nástroje.