Revert je označenie na úpravu stránky, ktoré vracia späť staršiu verziu. Najčastejšie sa používa na odstraňovanie následkov vandalizmu, prípadne chybných úprav a podobne.

Správcovia majú na tento účel zvláštnu funkciu v ovládacom paneli, radoví wikipediáni môžu ten istý úkon urobiť ručne, trochu prácnejšie (otvoriť históriu článku, vybrať staršiu verziu, v nej kliknúť na upraviť a uložiť); po novom systém ponúka aj odkaz „vrátiť“ v zobrazení rozdielov medzi dvoma verziami stránky, ktorý otvorí okno na úpravu s textom starej verzie a dopredu vyplneným zhrnutím úpravZrušená verzia [číslo] od používateľa [odkaz na zoznam príspevkov a diskusnú stránku]“, ktoré sa dá pred uložením ďalej doplniť alebo upraviť.

Každý revert je potrebné označiť (môže sa použiť len skratka rv) v zhrnutí a zdôvodniť, prípadne na diskusnej stránke. Ak revert nie je zjavný vandalizmus, nemala by takáto úprava byť označená ako drobná.

Používateľ, ktorý revertuje rovnakú stránku viac než trikrát za 24 hodín, môže byť zablokovaný podľa pravidla troch revertov, ktoré slúži na to, aby sa predchádzalo vojnám pri úpravách; za účelom tohto pravidla sa môže ako „revert“ brať aj iná úprava podľa rozhodnutia blokujúceho správcu.