Wikipédia:Vandalizmus

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania
Vandalizmus poškodzuje Wikipédiu

Vandalizmus (tiež vandalstvo alebo barbarstvo) označuje pridávanie, vymazávanie alebo zmenu obsahu nepopierateľne so zlým úmyslom poškodiť integritu encyklopédie. Najväčšia časť vandalizmu spočíva v nahradzovaní obsahu článkov obscénnosťami, nadávkami a ďalším úplne bezvýznamným obsahom. Akákoľvek snaha o zlepšenie encyklopédie, dokonca aj v prípade chýb a zavádzania, sa za vandalizmus nepovažuje. Úpravy v zdanlivo zlej viere, ktoré svoju zlú vieru explicitne a preukázateľne nevykazujú, nie sú na Wikipédii považované za vandalizmus. Dopúšťanie sa vandalizmu je porušením zásad Wikipédie; ako také musí byť odhalené a vysporiadané.

Riešenie vandalizmu

upraviť

Úpravy, ktoré vymažú časť alebo celý životopis žijúcej osoby nemusia byť vandalizmus, ale skôr snaha opisovanej osoby odstrániť časť alebo celý nepresný alebo predpojatý článok.

Keď nájdete vandalizmus (ako je definovaný ďalej), obnovte článok a nechajte odkaz na používateľovej diskusnej stránke. Po obnovení článku si pozrite históriu úprav a uistite sa, že ste odstránili všetok vandalizmus. Môžu byť prítomné rôzne vandalské úpravy, niekedy z viacerých rôznych IP adries. Ak je zjavné, že všetky verzie stránky sú čistý vandalizmus, navrhnite stránku na vymazanie. Prezrite si aj ostatné príspevky vandala, často nájdete ďalšie deštruktívne úpravy.

Varovania

upraviť
Varovacie šablóny
 • {{Experimenty}} --~~~~ (neúmyselný vandalizmus alebo skúšanie)
 • {{Experimenty2}} --~~~~ (neúmyselný vandalizmus alebo skúšanie 2x; upozornenie na prípadný blok)
 • {{Experimenty3}} --~~~~ (prosím prestaň; posledné varovanie)
 • {{vandalizmus}} --~~~~ (zjavný a/alebo opakovaný vandalizmus - túto šablónu pridáva správca po zablokovaní daného vandala)

Poznámka: Neužívajte tieto šablóny pri debate o obsahu, namiesto toho napíšte jasnú správu vysvetľujúcu vašu námietku.

Je viacero šablón, používaných na varovanie vandalov. Sú uvedené vpravo, zoradené podľa závažnosti, ale nemusia byť použité v tejto následnosti. I keď niektorí vandali sú nenapraviteľní recidivisti a sú zvyčajne rýchlo zablokovaní, je bežné, že vtipkári a experimentátori robia neencyklopedické úpravy. Títo sú zvyčajne zastavení jednoduchým varovaním a často sa stanú produktívnymi prispievateľmi.

Ak si nie ste istí, či je úprava vandalizmom, vždy začnite so šablónou {{experimenty}}.

Značka --~~~~ spôsobí, že k vášmu varovaniu bude pridaný dátum a vaša prezývka.

Ak vandal pokračuje, informujte niekoho zo správcov: buď oznámením na nástenku správcov alebo na IRC kanáli.

Stopovanie IP adresy

upraviť

Tiež môžete vyskúšať vystopovať IP adresu s pomocou šablóny na vandalovej diskusnej stránke, prípadne pomocou:

 • ARIN (Severná Amerika)
 • RIPE (Európa, Stredný východ a centrálna Ázia)
 • APNIC (Východná ázia)
 • LACNIC (Latinská Amerika a ostrovy Karibského mora)
 • AfriNIC (Afrika)

Ak adresa patrí škole - to znamená, že príslušnú IP adresu využíva viacero ľudí (väčšinou nevinných) - treba ako prvú na diskusnú stránku pridať šablónu {{Zdieľaná IP školy|názov školy|názov školy v 6. páde}}, kde za prvou zvislou čiarou uvediete názov školy a jej adresu, za druhou to isté v 6.páde. Dôvodom je väčšia opatrnosť v blokovaní týchto IP adries, pretože sa tak znemožní úprava tým slušným, ktorí ju tiež využívajú.

Typy vandalizmu

upraviť
 • Mazanie: Odstránenie celého, či značných častí článku (niekedy výmenou za vulgárnosti), alebo nevhodné presmerovanie je bežná úprava vandalom. Často sú dôležité a overené odkazy odstránené bez adekvátneho dôvodu v zhrnutí. Napriek tomu sa odstránenie značných častí článkov nepovažuje za vandalizms tam, kde je príčina odstránenia zjavná po prečítaní samotného obsahu, alebo kde je poskytnuté pádne odôvodnenie odstránenia napohľad legitímneho obsahu, na ktorý je odkaz v zhrnutí úpravy. Pretože možno ide pri mazaní o dobrý úmysel, je vhodné použiť podľa okolností šablóny test1a(en) alebo blank(en) ako prvé varovanie, ak charakter úpravy nedáva dôvod pre vážnejšie varovania.
 • Spam: Pridávanie externých odkazov ako reklamy na svoje stránky. Toto však platí len pre pridávanie veľkého množstva odkazov alebo pre nesúvisiace odkazy. Pridávanie zopár odkazov pre zviditeľnenie vlastných súvisiacich článkov je nevhodné, ale nie je to vandalizmus.
 • VandalBot: Skript alebo "robot", ktorý sa snaží poškodiť alebo spamovať veľké množstvo článkov (stovky až tisíce), mažú alebo pridávajú odkazy na komerčné stránky.
 • Detský vandalizmus: Pridávanie tzv. "graffiti" (napr. I LOVE MY DOGGIE) alebo vybielenie stránok (napr. [1]).
 • Hlúpy vandalizmus: Vytváranie "vtipných" stránok (napr. [2]) alebo zmena obsahu na do očí bijúce hlúposti.
 • Zákerný vandalizmus: Je ho ťažké spozorovať. Pridávanie mylných informácií, zmena dátumov alebo na prvý pohľad dôveryhodná zmena (napr. [3]). Skrývanie vandalizmu napríklad tak, že vandal spraví dve zlé úpravy a vráti len jednu, alebo vracia legitímne úpravy a blokuje tým tvorbu článku.
 • Vandalizmus strhávajúci pozornosť: Dopĺňanie nadávok, používanie urážlivých mien.
 • Vandalizmus vracaním zmien: Kým pri vracaní zmien pri vandalizovaných článkoch je vhodné využiť funkciu vrátiť, za vandalizmus sa považuje pohrávanie sa so systémom v snahe obísť pravidlo troch vrátení.
 • Vandalizmus na stránkach Redaktorov: Zmena stránok redaktorov za urážlivý obsah, dopĺňanie nadávok, atď.
 • Obrázkový vandalizmus: Nahrávanie provokatívnych obrázkov, zvukov, politických obrázkov, neslušné animované GIFy, atď. Za vandalizmus sa môže považovať aj opakované umiestňovanie obrázkov bez informácií o zdroji, či licencii, potom, ako bol redaktor na ich potrebu upozornený.
 • Zneužívanie šablón: Schválne mätúce umiestňovanie šablón ako {{afd}} (článok na vymazanie), šablón na urýchlené vymazanie alebo označenie chráneného článku pri článkoch, ktoré na to nespĺňajú potrebné kritériá.
 • Presúvací vandalizmus: Presúvanie stránok na stránky s nezmyselným alebo urážlivým názvom. Wikipédia v súčasnosti umožňuje presúvanie len redaktorom registrovaným aspoň štyri dni.
 • Šablónový vandalizmus: Čokoľvek z horeuvedeného pridané do Šablóny.
 • Vandalizmus odkazov: Prepisovanie odkazov v článku tak, že vyzerajú rovnako ale majú zmenený cieľ, napr. zmrzlina.
 • Vandalizmus presmerovaním: Presmerovanie článkov alebo diskusných stránok na neprístojné stránky. Niektorí vandali zneužívajú presmerovanie ako odkaz na svoju stránku s nezmyselným nadpisom, keď im nie je povolené stránku presunúť.
 • Vyhýbavý Vandalizmus: Vandali môžu odstrániť šablóny ako napr. {{afd}}} (článok na vymazanie) alebo {{copyvio}} (možné porušenie autorských práv) aby skryli takéto články alebo bránili ich odstráneniu. Pôvodcom však môže byť aj neskúsený nováčik, ktorého potom treba usmerniť na vhodné zdroje.
 • Náhodné znaky: Nahrádzanie znakov v článku náhodnými znakmi ako „týštzšívzo uľéčácnz“ alebo dopĺňanie náhodných znakov k článku. Pozor, môže tu ísť aj o test nováčika.

Nepovažuje sa za vandalizmus

upraviť

Nasledovné sa nepovažuje za vandalizmus, aj keď sa niekedy takto označuje. Tieto prípady sa riešia inak:

 • Nováčikovský test: Noví redaktori, ktorí po objavení tlačidla "Úprava" chcú zistiť, či môžu skutočne upraviť akúkoľvek stránku, preto niečo do stránky pripíšu, aby to otestovali.
 • Pokročilý nováčikovský test
 • Učenie sa Wiki značiek a štýlového manuálu
 • Porušenia NPOV
 • Odvážne zmeny
 • Týranie alebo tvrdohlavosť
 • Obťažovanie alebo osobné útoky
 • Neočakávané

Pozri aj

upraviť