Vandalizmus

svojvoľné poškodzovanie a ničenie majetku

Vandalizmus alebo vandalstvo je úmyselné poškodzovanie a ničenie verejného alebo súkromného majetku a podobných statkov, väčšinou kvôli vlastnému potešeniu, alebo z pomsty. Pre takýto čin väčšinou chýba nejaký jasný motív.

Slovo je odvodené od názvu kmeňa Vandalov, ktoré v roku 455 dobyli veľkú časť Talianska a vyplienili Rím. Slovo vytvoril Henri Grégoire, konštitučný biskup v Blois, počas Francúzskej revolúcie, keď ako Vandalisme popísal niektoré stránky chovania republikánskej armády.