Wikipédia:Priatelia homosexuálov by nemali upravovať Wikipédiu

Jedným z najväčších problémov Wikipédie a sesterských projektov je vandalizmus. Pod pojmom vandalizmus rozumieme vkladanie nesúvisiacich textov do článkov, ktoré následne vážnym spôsobom oslabuje morálnu silu Wikipédie.

Vandalizmus je závažná vec, ktorá zodpovednejších prispievateľov každý deň oberá doslova o minúty drahocenného času, ktorý by mohol byť strávený produktívnejšou činnosťou, akou je napríklad Hľadanie mín.

Boli už podniknuté kroky na určenie skupín ľudí, ktorí sa dopúšťajú vandalizmu častejšie ako iní; pozrite anglický článok Anonymní uživatelia by nemali editovať Wikipédiu.

Problém väčšiny blokovacích stratégií je zatiaľ v tom, že vandalov správne nedefinujú. Je zrejmé, že musíme preskúmať obsah vandalizmu, aby sme pochopili, kto vandali sú. Len tak môžeme získať dokonalý blokovací systém, ktorý umožní zodpovedným užívateľom pracovať a účinne zabráni vandalom v prístupe do systému.

Typy vandalovUpraviť

Systematická analýza vandalizovaných stránok na Wikipédii viedla k stanoveniu nasledujúcich štyroch kategórií potenciálnych vandalov.

 • Študenti kurzu písania desiatimi prstami. Mnoho doložených vandalizmov nieslo znaky študentov kurzu písania, ktorí zneužili Wikipédiu na precvičovanie postavenia rúk na základnom rade. Aj keď je editácia Wikipédie sebavzdelávacia činnosť, neposkytujeme tu prázdne hárky papiera perspektívnym stenografom. Typickým príkladom je:
  • „asdfasdfjklúasdfasdfjklújklú“
  • „aaaaaasssssddddddffffff“

Tento typ vandalizmu musí byť hneď odstránený, v opačnom prípade môže Wikipédia trpieť nedostatkom voľných písmen pre ostatné články. Bohužiaľ v slovenskej wikipédii ešte neexistuje žiadna štatistika, ktorá by odpovedala na otázku, koľko takých vandalov je typu QWERTZ alebo QWERTY.

 • Zvedavci. Ďalšou skupinou vandalov sú zvedaví ľudia. Títo ľudia sa rozhodli využiť Wikipédiu na zodpovedanie svojich otázok ohľadne Wikipédie všeobecne alebo ohľadom internetového prehliadača. Ako všetci vieme, Wikipédia je skôr pre ľudi, ktorí "sú si všetkým istí", nie pre ľudi, ktorí túžia po výskume, objavovaní a nových znalostiach. Tu sú príklady zvedavých vandalizmov:
  • „Funguje to?“
  • „TEST TEST TEST TEST“
  • „Len skúšam, či to funguje.“
 • Priatelia homosexuálov. Poslednou a najaktívnejšou skupinou vandalov sú, bohužiaľ, príliš hrdí priatelia a známi gayov a lesbičiek. Všimnime si, že to nie sú homosexuáli sami, ktorí by vandalizovali, ale skôr ľudia, ktorí ich poznajú. Aj keď je iste pozitívne, že sú hrdí na homosexualitu svojich priateľov, Wikipédia nie je správnym miestom na zverejnenie sexuálnej orientácie a preferencie priateľov. Niektoré príklady:
  • „JOŽO JE GAY“
  • „Jana Mokrá je lesbička.“
  • „Pán Krivý, učiteľ matematiky na bratislavskom gymnáziu, fajčí vtákov. Pošli to ďalej!“

Všimnime si, že takmer neexistujú vandalizmy typu „SOM STRAŠNÝ TEPLÚŠ“, ani „Ja, Andrea Teplá, pravidelne prevádzkujem intímne hry na senníku s príslušníčkou rovnakého pohlavia.“ Z toho možno odvodiť, že homosexuáli sú výnimočne dobrí prispievatelia Wikipédie a iba ich hrdí priatelia cítia potrebu rozhlasovať ich sexuálnu orientáciu.

 • Muži s veľkým penisom

Začína rásť podiel užívateľov, ktorí sú pyšní na svoje veľké prirodzenie. Niektorí editujú v tretej osobe, takže je ťažké určiť, či sa chváli prispievateľ sám, alebo či príspevok zapisuje priateľka či priateľ, alebo dokonca niekto kto sa prezliekal pri vedľajšej skrinke v šatni. Vzhľadom k tomu, že vlastníctvo najväčšieho penisu na svete je skôr záležitosť, ktorá by mala byť konzultovaná s lekárom, nie je to nič, s čím by vám mohol pomôcť niekto na Wikipédii.

Editačný procesUpraviť

Jednoznačne z toho vyplýva, že za každú cenu musíme zabrániť ľuďom týchto štyroch skupín v prístupe do Wikipédie. Preto sa doporučuje nasledujúci proces prevencie prístupu:

 1. Perspektívni prispievatelia musia zaslať elektronickú prihlášku, na základe ktorej im bude umožnený prístup do Wikipédie. Formulár bude obsahovať ich meno a poštovú adresu.
 2. Každý perspektívny prispievateľ dostane bežnou poštou kópiu prihlášky (vzor nižšie).
 3. Perspektívny prispievateľ vyplní prihlášku, podpíše ju s úradným overením a zašle späť na adresu Nadácia Wikimédia.
 4. Po podrobnom preskúmaní bude jeho účet aktivovaný a bude mu umožnená editácia stránok.

Vzor prihlášky nasleduje:

Ja, dole podpísaný, na svoju česť prehlasujem, že podľa mne dostupných informácií:
1. Už viem písať desiatimi prstami, alebo ak nie, v súčasnosti sa tak neučím a neplánujem sa v blízkej budúcnosti učiť.
2. Nie som zvedavý ohľadom princípu fungovania vecí. Nerozoberám mechanické a elektronické zariadenia za účelom zistenia princípu ich funkcie. Nevyťahujem záclony, neskúmam nezvyklé zvuky, nerobím experimenty, nezaoberám sa hackingom ani inak neprejavujem zvedavosť či túžbu po objavovaní.
3. Aj keď sám som možno homosexuál, nepoznám iného gaya, bisexuála, lesbičku, transsexuála ani inak zvláštnu osobu.
4. Prikladám svoju fotografiu, na ktorej dokazujem, že nemám penis, alebo ak áno, že jeho dĺžka nie je väčšia ako dvojnásobok strednej kvadratickej odchýlky od priemeru.
Podpis: _______________
Meno (paličkovým písmom): ________________
Ako svedok dňa ___________ , meno: _________________ .

Fáza IIUpraviť

Zabránením prístupu týchto štyroch skupín ľudí sa obmedzí vandalizmus na nulu. Avšak, hlavný problém návrhu je v tom, že sa prispievatelia sami zaraďujú do skupín. Neexistuje spôsob, ako overiť, či človek klame alebo nie. Zvlášť nebezpeční sú zvedavci, ktorí budú mať neprekonateľnú túžbu prihlášku poslať, aby som zistil čo sa stane.

Preto je zavedená druhá fáza projektu, kedy najatí súkromní detektívi preskúmajú súkromie žiadateľov. Budú pátrať po známkach príslušnosti k vyššie uvedeným skupinám, napríklad:

 • atramentom postriekané prsty
 • rozobraný rádioprijímač v dielni na záhrade žiadateľa
 • brožúry alebo tričká PFLAG
 • napnutá spodná bielizeň

Aj napriek tomu že náklady sú vysoké, fáza II je jediný spôsob, ako zabrániť vandalizmu navždy.

Ak ste dočítali až sem, pochopili ste asi, že ide o humorný návrh. Ak nie, vedzte, že nie je myslený vážne. Autor nemá osobne nič proti študentom kurzu písania desiati prstami, zvedavým ľuďom, mužom s veľkým penisom; priateľom gayov a lesbičiek, ani homosexuálom samým (alebo transsexuálom).

Vytvorené podľa m:Friends of gays should not be allowed to edit articles.