Ilustrácia je výtvarné stvárnenie myšlienky textu diela. Ilustrácia zjednodušuje text, jeho ťažšie opísateľné časti, uľahčuje orientáciu v texte a podporuje stotožnenie predstáv autora a čitateľa.

Tvorca ilustrácií vyjadrujúci myšlienky v texte pomocou obrazov, alebo odborník z určitej oblasti tvoriaci technickú ilustráciu sa nazýva ilustrátor.

Rozdelenie

upraviť

Ilustrácie delíme podľa ich použitia: