Kresba

rozlišovacia stránka

Kresba môže byť:

  • kreslenie
  • umelecké kreslenie, pozri kresba (umenie)
  • výsledok kreslenia alebo umeleckého kreslenia, teda plošný lineárny záznam ceruzkou, uhľom, kriedou, perom a pod. na papieri, textile a iných materiáloch s možnosťou kolorovania a lavírovania, pozri napr. pod kresba (umenie)
  • niečo pripomínajúce výsledok kreslenia, napr. kresba dreva
  • umelecké stvárnenie (iné než kreslené), opis, vykreslenie
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.