Kresba

rozlišovacia stránka

Kresba môže byť:

  • kreslenie
  • umelecké kreslenie, pozri kresba (umenie)
  • výsledok kreslenia alebo umeleckého kreslenia, teda plošný lineárny záznam ceruzkou, uhľom, kriedou, perom a pod. na papieri, textile a iných materiáloch s možnosťou kolorovania a lavírovania, pozri napr. pod kresba (umenie)
  • niečo pripomínajúce výsledok kreslenia, napr. kresba dreva
  • umelecké stvárnenie (iné než kreslené), opis, vykreslenie
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.