Kresba (iné názvy: kresliarske umenie, kresličstvo, kresliarstvo) je umelecké kreslenie, teda vizuálne umenie, ktoré je vytvárané kresliacou pomôckou na dvojrozmerné médium. Ako kresliace pomôcky sa bežne používajú napr. ceruzky, pastelky, voskové ceruzky, pastely, voskové pastely, kriedy, rudky, uhoľ, olovko, pero a tuš. Umelec, ktorý kreslí môže byť označený ako kreslič alebo kresliar. Výsledok (výtvor) umeleckého kreslenia sa nazýva kresba.

Vitruviánsky muž

Malé množstvo materiálov uvoľňujúce sa na dvojrozmerný materiál za sebou zanecháva viditeľnú stopu – proces je podobný maľovanie. Najčastejšie sa na kresbu používa papier, tiež sa používa kartón, koža, plast, plátno, dosky a mnoho iného. Dočasne môžu byť taktiež využívané tabule. Kresba je tiež populárna ako prostriedok verejného prejavu – grafiti.

Častými, ale nie rozlišovacími znakmi kresby je použitie jednej farby, obraz vytvorený pomocou čiar a len čiastočné pokrytie podkladu.

V minulosti bola hojne používaná tzv lavírovaná kresba, keď je kresba rozmývaná pomocou mokrého štetca, niekedy aj namočeného do riedkej tekutej farby.

Kresba býva spravidla používaná pri vytváraní pomocných štúdií, keď si maliar, sochár alebo architekt skúša a upresňuje kompozíciu a ďalšie aspekty pripravovaného umeleckého diela, reliéfu, sochy, maľby, architektonickej realizácie a pod.

Kresba bola umelcami hojne používala aj na zaznamenanie diel cudzích umelcov ako podklad k svojej vlastnej umeleckej tvorbe. Od renesančného obdobia sa kresba stala vyhľadávaným artiklom zberateľov. Postupne začala byť kresba chápaná aj ako samostatné umelecké dielo, hoci je dodnes výtvarníkmi používaná hlavne k prípravným štúdiám.

Iné projekty

upraviť