Opis

rozlišovacia stránka

Opis (iné názvy: opísanie, opisovanie, deskripcia, [najmä ak je subjektívny a/alebo podrobný] líčenie; nesprávne alebo staršie: popis[1][2][3][4][5]) môže byť:

 • všeobecne[5][4]:
 • v literatúre: а) slohový postup založený na slovnom zachytení podstatných znakov predmetu (veci, deja, prípadne osoby), charakteristické je preň nespojité prezentovanie informácií v ľubovoľnom poradí a zo subjektívneho hľadiska (ale pri opise pracovnej činnosti a v mnohých odborných textoch poradie nie je ľubovoľné a prevažuje objektivita), synonymum: opisný slohový postup; b) základný slohový útvar prislúchajúci k opisnému slohovému postupu [5][6][7][8][9][10], pozri opis (literatúra)


Opis (iné názvy: opísanie, opisovanie) môže byť aj[5][4][11][12]:

Pozri aj

upraviť
 1. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, c1998. 399 s. ISBN 80-967524-3-X. S. 257.
 2. KÁLMÁNOVÁ, Katarína. Opis, popis, opísať, popísať. Kultúra slova, 2010, roč. 44, čís. 4, s. 256. Dostupné online [cit. 2021-02-08]. ISSN 0023-5202.
 3. Jazyková poradňa : Keď charakterizujem zloženie či funkcie strojného zariadenia je lepšie použíť výraz opis alebo popis? [online]. Bratislava: Petit Press, [cit. 2021-01-31]. Dostupné online.
 4. a b c opis. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 576. ; opísať. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 576.
 5. a b c d opis. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 440. ; opísať. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 440.
 6. Opis. In: FINDRA, Ján; GOMBALA, Eduard; PLINTOVIČ, Ivan. Slovník literárnovedných termínov. 2. dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s. S. 232 – 234. ; Slohový postup. In: FINDRA, Ján; GOMBALA, Eduard; PLINTOVIČ, Ivan. Slovník literárnovedných termínov. 2. dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 410 s. S. 328 – 329.
 7. slohový postup. In: MISTRÍK, Jozef, et al. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1993. 513 s. ISBN 80-215-0250-9. S. 386 – 388.
 8. SLOHOVÝ POSTUP | Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. czechency.org, [cit. 2021-01-31]. Dostupné online.
 9. GÁBRIŠ, Miloš. ÚVOD [online]. slovencina.vselico.com, [cit. 2021-01-31]. Dostupné online.
 10. opis. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 512. (Poznámka: Táto definícia je citované aj vo Filite (časť za bodkočiarkou))
 11. opsati. In: Slovník spisovného jazyka českého
 12. EISENREICH, Günther; SUBE, Ralf, a kol. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Zväzok 1. Bratislava : Alfa, 1982. S. 127, 225.


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.