Dynamický opis je v literatúre druh opisu; opak statického opisu. Opisuje sa ním objekt v pohybe (alebo akoby v pohybe) alebo nejaká činnosť.

Dynamický opis môžeme nazvať aj meniaci sa opis, vyvíjajúci sa opis. Je to opis dejov, procesov či činností, ktoré sa opakujú. Typickým dynamickým opisom je opis pracovnej činnosti.

Základné znaky dynamického opisu:

  • predmetom opisu je dej
  • proces alebo činnosť, ktorá sa opakuje
  • v opise deja, procesu či činnosti vysvetľujeme čiastkové úkony v istej postupnosti
  • poradie opisovaných častí je záväzné

V dynamickom opise sa najviac uplatňujú:

  • slovesá v 1. osobe množného čísla prítomného času,
  • slovesá v 2.osobe množného čísla rozkazovacieho spôsobu.

Príklad upraviť

Príklad dynamického opisu, v ktorom sú uplatnené slovesá v 1. osobe množného čísla prítomného času:
Najprv vyznačíme miesto, kde chceme mať gombík. Ihlou zachytíme niť o látku, navlečieme do dierky gombíka a pretiahneme do druhej dierky. Potom striedavo zapichujeme ihlu do látky a do dierok gombíka. Dbáme na správne držanie ihly. Kolmo napichujeme aj vypichujeme.

Príklad dynamického opisu, v ktorom sú uplatnené slovesá v 2. osobe množného čísla rozkazovacieho spôsobu:
Pekný väčší umytý zemiak rozkrojte po šírke na polovicu. Jemné kvapôčky utrite čistou handričkou. Na plôšku zemiaka fixkou načrtnite obrys tvaru pečiatky. Ostrým nožom vyrežte pečiatku podľa nakresleného obrysu. Pred pečiatkovaním ceruzkou načrtnite na výkres jemné vodiace čiary alebo jemnú sieť. GG Alkane