Spoločenstvo

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Komunita)

Spoločenstvo alebo komunita môže byť:

  • v sociológii: organizované zoskupenie ľudí alebo inštitúcií na základe spoločného presvedčenia/viery, pôvodu/etnicity/jazyka, spoločenského postavenia, spoločného fyzického priestoru alebo spoločných záujmov či potrieb (pri zdieľaní široko ponímaného sociálneho postavenia je synonymom slovo spoločnosť), v užšom zmysle len takéto zoskupenie, v ktorom členovia majú aj pocit spolunáležitosti resp. si cielene pomáhajú, teda pospolitosť (v tomto zmysle teda opak pojmu spoločnosť), pozri komunita (sociológia)
  • v ekológii: cenóza (v oboch významoch)

Komunita môže byť:

  • v sociológii: súhrn ľudí, ktorí obývajú určitý obmedzený priestor, kde vykonávajú každodenné činnosti (často tvoria samosprávnu jednotku), pozri komunita (každodenné zoskupenie)
  • spoločne užívaná obecná pôda, spoločný majetok
  • v cirkvi: katolícka mníšska rádová spoločnosť v jednom kláštore, konvent, pozri komunita (kláštor)

Spoločenstvo môže byť:


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.