Commonwealth

rozlišovacia stránka

Commonwealth je špecifický anglický termín, ktorý môže znamenať:

 • všeobecne: všeobecné či verejné blaho; spoločenstvo; verejnosť, ľud; ríša
 • u filozofov 17. storočia: pojem zhruba zodpovedajúci tomu, čo v starovekom Ríme označovali ako res publica (t.j. zhruba spolok držaný spolu zákonom), a čo v 20. storočí označujeme ako (konštitučný) štát
 • republikánske zriadenie v zmysle zriadenia, v ktorom je dôraz na blaho celej masy ľudí a nie na privilégiá istej skupiny ľudí či vôľu monarchu, resp. súbor občanov štátu s takýmto zriadením, pozri napr. pod republika
 • špecificky v dejinách Spojeného kráľovstva: súčasť oficiálneho názvu anglickej (neskôr aj škótskej a írskej) republiky v rokoch 1649 až 1660, ako aj označenie vlády v tomto období, pozri Anglická republika
 • politická jednotka, najmä štát, a to najmä ak bola vytvorená množstvom ľudí zjednotených zmluvou či tichou dohodou pod jednotnú formu vlády a sústavu zákonov a/alebo ak je založená na spoločných ideálnych názoroch a cieľoch, resp. ľud tejto politickej jednotky či spoločenská zmluva, pozri napr. pod štát
 • samosprávna vláda či samosprávny štát, teda vláda právneho spoločenstva (štát), ktorá/-ý má v istých záležitostiach istú autonómnnu právomoc, ale tvorí integrálnu súčasť širšej vlády (alebo štátu), v tomto zmysle napríklad aj:
 • voľné spojenie krajín, ktoré uznávajú jedného suveréna, napr. Spoločenstvo národov
 • súštátie, zväz národov (napr. Spoločenstvo nezávislých štátov)
 • ústredná (t.j. federálna) moc v Austrálii a súčasť oficiálneho názvu Austrálie (po slovensky Austrálsky zväz)
 • kniha:
 • pieseň Beatles, pozri Commonwealth (Beatles)
 • HMS Commonwealth
 • mesto v USA, pozri Commonwealth (mesto vo Wisconsine)
 • obec v USA, pozri Commonwealth (obec vo Wisconsine)

Referencie upraviť

 • commonwealth in: Campbell Black, H. et al.: Black's Law Dictionary, 6th edition, 1990
 • commonwealth in: Garner, B. (ed.): Black's Law Dictionary, 9th edition, 2009
 • commonwealth in: Barron's Law Dictionary
 • commonwealth in: American Heritage Dictionary
 • commonwealth in: Britannica online (prístup nov. 2011)
 • commonwealth in: Slovník cudzích slov akademický, 2005
 • commonwelath in: Encyclopaedia Beliana 2
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.