Wikipédia:Bežné zhrnutia

Bežné zhrnutia úprav sú tlačidlá, ktoré sa zobrazujú pod každým oknom na úpravu a pomáhajú vyplniť pole Zhrnutie úprav pre niektoré bežné úkony. Zhrnutie úprav je však potrebné vypísať ručne, ak sa Vaša úprava nenachádza v uvedenom popise.

 • pravopis - oprava pravopisu
 • gramatika - oprava gramatiky
 • typografia - oprava typografie
 • formulácia - úprava formulácie
 • preklepy - oprava preklepov
 • obrázok - pridanie, zmena, zmazanie obrázku (Pomoc:obrázok)
 • externé odkazy - úprava externých odkazov
 • wikilinky - úprava odkazov na iné články Wikipédie
 • interwiki - úprava odkazov na cudzojazyčné Wikipédie
 • kategórie - úprava kategórií (Wikipédia:kategória)
 • infobox - vloženie/úprava infoboxu
 • šablóna - vloženie šablóny
 • aktualizácia - aktualizácia údajov
 • rozšírenie - rozšírenie článku
 • Tento popis sa zobrazí, aj keď podržíte myš nad tlačidlom.