Wikipédia:Hlasovanie

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania


O hlasovaniach   Zoznam hlasovaní   Pravidlá hlasovaní    

Pravidlá hlasovania sa nachádzajú na stránke Wikipédia:Pravidlá/Hlasovanie.

Wikipédia nie je demokracia. Všeobecne platí, že na Wikipédii sa rozhoduje konsenzuálne a nie prostým rozhodnutím väčšiny. Napriek tomu je v niektorých prípadoch užitočné alebo dokonca žiadúce urobiť prieskum názorov wikipediánov. Takýto prieskum slúži obvykle ako pomôcka na dosiahnutie zhody, alebo na zistenie podpory rôznych názorov.

Táto stránka obsahuje iba odporúčania, ako prípadné hlasovania organizovať. Nie sú záväzné, ale je veľmi vhodné rešpektovať ich kvôli dosiahnutiu reprezentatívnejších výsledkov a obmedzeniu počtov protestov v priebehu hlasovaní. Príklad:

 • ak usporiadate prieskum podľa tohto odporúčania - vopred ho oznámite, bude jasné zadanie atď. - bude ho mnoho wikipediánov brať veľmi vážne
 • ak vyhlásite napr. na svojej stránke hlasovanie s otázkou „Je Zemeguľa plochá?“, stanovíte časový limit 2 hodiny, povolíte ľubovoľné odpovede a nazbierate 2 hlasy áno a jeden hlas otázka je absurdná, výsledky nebude brať vážne skoro nikto

Vo Wikipédii existuje aj niekoľko postupov, ktoré priamo vyžadujú hlasovanie (napr. hlasovanie o zmazaní stránky alebo postup pre prijímanie pravidiel). Takéto hlasovanie sa riadi zvláštnymi pravidlami a toto odporúčanie sa naňho nevzťahuje.

Odporúčania k hlasovaniam

upraviť
 1. Každý wikipedián má právo zahájiť prieskum na akúkoľvek tému.
  • V prípade riešenia sporov sa ale rozhodne odporúča používať iné postupy.
  • Nemá zmysel uskutočňovať prieskum k otázke, pre ktorú existuje zvláštne pravidlo, napríklad „prieskum o zmazaní stránky“, keď existuje hlasovanie o zmazaní.
 2. Zhoda o povahe prieskumu by mala byť dosiahnutá pred jeho zahájením. Orientačne je možné odporučiť zahájiť diskusiu aspoň týždeň pred plánovaným zahájením hlasovania. Je potrebné si ujasniť aspoň
  • položené otázky
  • povolené odpovede
  • možnosti kombinovať viac odpovedí (dať hlasy viacerým možnostiam naraz)
  • do kedy sa bude hlasovať
  • či, kto a za akých podmienok môže hlasovaciu dobu predĺžiť alebo hlasovanie predčasne ukončiť
  • ako sa vyhodnotia výsledky
  • či budú jednotlivé možnosti doplnené argumentami pre či proti, prípadne aké informácie budú mať hlasujúci dopredu na stránke
  • či majú hlasujúci hlasy komentovať alebo nie
 3. Všeobecne majú prieskumy napomáhať posudzovaniu, nakoľko o určitej otázke panuje konsenzus, napr. či je konkrétna verzia článku POV. Je nevhodné hlasovaním „zisťovať fakty“, žiadať zásahy správcov, a podobne.
 4. Prieskumy je veľmi vhodné včas oznámiť.
 5. Po zahájení prieskumu je krajne nevhodné meniť zadanie otázok. (Na druhú stranu, také zmeny obvykle poukazujú na to, že chýbala dohoda pred prieskumom.)
 6. Ak väčšina zastáva jeden názor, ale významná menšina iný názor, snažte sa nájsť riešenie akceptovateľné pre čo najviac zúčastnených.

O povahe konsenzu

upraviť
Podrobnejšie v angličtine: consensus decision-making a en:Wikipedia:Consensus

Ak je absolútne nutné použiť nejaké formálne pravidlá čo je to konsenzus, pri súčasnej veľkosti Wikipédie možno za dôkaz širokej zhody považovať hlasovanie dvojtretinovej väčšiny.

Ak ide o závažnejšie hlasovania s následkami trvalého charakteru, môže byť požadovaná ešte širšia podpora až 75 % hlasujúcich.

Za ukazovateľa panujúcej zhody nemožno považovať prostú väčšinu.

Oznámenie o hlasovaní

upraviť

Hlasovanie sa odporúča oznámiť:

Špeciálne pravidlá o niektorých typoch hlasovaní

upraviť

Externé odkazy

upraviť