Wikipédia:Politika výnimiek

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania

Vo Wikipédii sa do textu vkladajú súbory (obrázky, audionahrávky, videosekvencie) podľa sekcie 7 licencie GFDL, čo znamená, že môžu mať aj iné licencie ako GFDL. Politika výnimiek ohraničuje požiadavky na tieto licencie a na použitie súborov.

Slobodný obsah upraviť

Slovenská Wikipédia povoľuje používať súbory so slobodnou licenciou, alebo súbory, ktorých charakter je inak voľný podľa definície http://freedomdefined.org/Definition/Sk verzia 1.1. Súbory s takýmito a podobnými licenciami by sa však mali nahrávať priamo na Commons.

Neslobodné licencie upraviť

Slovenská Wikipédia povoľuje v článkoch použitie súborov s licenciami, ktoré nie sú charakterizované ako slobodné za predpokladu, že spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

  1. použitie je v súlade so zákonmi USA,
  2. použitie je v súlade so zákonmi Slovenskej republiky,
  3. k dispozícii nie je žiadny súbor so slobodnou licenciou, ktorý môže zohrať rovnakú vzdelávaciu funkciu, a predpokladá sa, že nie je možné ho získať,
  4. súbor významnou mierou doplňuje text článku tým, že buď identifikuje jeho subjekt alebo je fakt dokumentovaný súborom priamo spomenutý v texte článku – nemožno ho použiť napríklad iba ako ilustračný prvok v článku bez spojitosti s textom, ani tieto súbory nemožno používať vo zvýšenej miere,
  5. povinnou súčasťou súboru je text, ktorý popisuje, v akých článkoch možno súbor použiť a zdôvodňuje opodstatnenie tohoto použitia.

Hneď ako je k dispozícii súbor so slobodnou licenciou, ktorý môže zohrať rovnakú vzdelávaciu funkciu, je potrebné ním súbor s neslobodnou licenciou nahradiť.

Povolené neslobodné licencie upraviť

Na tomto mieste je aktuálny zoznam neslobodných licencií, ktoré nie sú v protiklade s uvedenými podmienkami. Používateľ, ktorý má v úmysle použiť neslobodnú licenciu v zmysle hore uvedeného, je povinný podrobiť ju diskusii a uviesť tu na ňu odkaz.

V súčasnosti žiadna povolená neslobodná licencia nie je.

Nevyhovujúce súbory upraviť

Od 23. marca 2007 nie je povolené nahrávať obrázky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tejto PV. Od 23. marca 2008 sú mazané aj staršie obrázky, ktoré nevyhovujú PV.[1]

Poznámky upraviť

  1. http://wikimediafoundation.org/wiki/Resolution:Licensing_policy/Sk