Wikipédia:Dva nezávislé netriviálne spoľahlivé zdroje

Crystal discussion philosophy 3.png Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania

Najmenej dva nezávislé netriviálne spoľahlivé zdroje zvyknú byť vyžadované pre doloženie, že si určitá téma na Wikipédii zaslúži samostatný článok alebo rozsiahlejšiu zmienku v rámci iného článku. Množstvo a kvalita týchto zdrojov (publikácií) musí objektívne dokladať, že daná téma je pre encyklopédiu dostatočne významná. Požiadavka priamo vyplýva z hlavného kritéria pre posudzovanie encyklopedickej významnosti, ďalšie špecifické kritériá môžu existovať pre články o osobách, prípadne iné typy článkov.

Hlavné kritérium v skratke:

Téma je významná, ak sa jej netriviálne venujú viaceré publikované práce, ktoré sú nezávislé navzájom a na téme samotnej.

Upresnenie pojmovUpraviť

Táto sekcia si nekladie za cieľ byť úplne vyčerpávajúca, ide skôr o ilustrácie pre lepšie pochopenie.

  • Dva zdroje bývajú požadované ako minimum, pretože téma, ktorej sa netriviálne venuje len jediný zdroj, spravidla nie je vhodná pre samostatný článok. Ani existencia dvoch zdrojov automaticky nepreukazuje encyklopedickú významnosť. Lepšie je vždy viacero zdrojov.
  • Nezávislý zdroj. Zdroj by mal byť predovšetkým nezávislý na tom, o čom pojednáva – pre účely doloženia významnosti by teda malo ísť o sekundárne, nie primárne zdroje. Nemôže ho teda písať niekto, o kom pojednáva daný článok alebo je s predmetom článku inak spojený. Nemožno dokladať významnosť napr. nejakej osoby jej osobnými stránkami, významnosť firmy jej „oficiálnymi“ stránkami alebo významnosť výrobku odkazom na stránky výrobcu.
  • Netriviálny zdroj – taký, kde predmet článku nie je spomenutý len v niekoľkých málo slovách či vetách, nejde o prostú položku v adresári alebo podobnom zozname či v krátkom odseku a pod. Malo by teda ísť o širšie pojednanie.
  • Spoľahlivý zdroj – práca, publikovaná dôveryhodnými a všeobecne uznávanými subjektami a inštitúciami. Nedôveryhodné sú spravidla texty publikované priamo autormi, napríklad fanúšikovské stránky či súkromné ​​blogy, texty publikované vydavateľmi bez riadneho redakčného dohľadu, bulvárnymi médiami, texty bez riadne uvedeného a identifikovateľného autora a pod.

Pozri ajUpraviť