Wikipédia:Významnosť (ľudia)

Toto je odporúčanie Wikipédie.
Pozri tiež: Wikipédia:Odporúčania

Toto odporúčanie by malo pomôcť pri rozhodovaní, či je vhodné životopis konkrétneho človeka zaradiť do Wikipédie alebo nie, nie je však pravidlom Wikipédie, ktoré by striktne zaväzovalo. Podľa názoru mnohých Wikipediánov však tieto kritériá spravodlivo určujú, či o danej osobe existuje dostatok správ, aby mohla byť opísaná z nestranného uhla pohľadu založeného na overiteľných informáciách zo spoľahlivých zdrojov bez toho, aby sme boli odkázaní na vlastný výskum. Neschopnosť splniť tieto kritériá neznamená, že subjekt nesmie byť do Wikipédie zaradený, na druhej strane ani splnenie jedného alebo viacerých kritérií neznamená, že musí byť zaradený.

Wikipédia, ako každá encyklopédia, obsahuje biografie dôležitých historických postáv a ľudí zapojených do aktuálnych udalostí. Hoci nie je obmedzená rozsahom ako papierové encyklopédie, sú tu isté kritériá, ktoré je potrebné pred začlenením zvážiť.

Dôležitá poznámka: Ak uvažujete o rýchlom zmazaní, pozrite sa na kritériá na rýchle zmazanie. Ak článok nespĺňa podmienky na tejto stránke, nemusí to nevyhnutne znamenať, že spĺňa predpoklady na rýchle zmazanie, na druhej strane hoci aj sporný náznak významnosti by mal zabrániť rýchlemu zmazaniu kvôli márnivosti článku.

Ľudia, ktorí spĺňajú prinajmenšom jedno z uvedených kritérií, si pravdepodobne zaslúžia vlastné články vo Wikipédii, pretože je o nich dostatok dostupných informácií a je o ne dostatočný záujem verejnosti. To ale nie je mienené ako návod na vytvorenie exkluzívneho zoznamu, pokiaľ niekto nespadá do žiadnej z vymenovaných kategórií, neznamená to, že článok o tejto osobe by mal byť automaticky vymazaný. Je potrebné mať na pamäti, že tento problém najčastejšie vzniká pri žijúcich osobách, ktoré je potrebné posudzovať veľmi citlivo.

 • Osoby, o ktorých je široko uznávané, že sa ich príspevok v danom odbore stal trvalou súčasťou historických záznamov.
 • Osoby zastupujúce medzinárodný, národný alebo oblastný úrad, napríklad predsedovia a prezidenti medzinárodných inštitúcií alebo štátov, ministri a predsedovia ústredných orgánov štátnej správy alebo významných súdov, krajskí hajtmani a podobne.
 • Významní členovia zákonodarného zboru, napríklad funkcionári zboru alebo aktívni alebo mediálne známi členovia.
 • Osoby krajskej a miestnej politiky, na ktorú je alebo bol zameraný výrazný záujem tlače aj mimo miesta ich pôsobenia.
 • široko uznávané osobnosti zábavného priemyslu alebo tvorcovia verejnej mienky alebo osoby, ktoré významne ovplyvňujú verejnú mienku.
 • Športovci, ktorí hrajú v plne profesionálnej lige alebo sa zúčastňujú závodov porovnateľnej úrovne v neligových športoch, ako je plávanie, alebo patria ku špičke v prevažne amatérskych športoch. Články o členoch popredných tímov, ktorí však s nimi nevystupujú, môžu byť tiež vhodné, ale iba ak má klub také postavenie, že väčšina členov jeho tímu si článok zaslúži.
 • Významní herci, ktorí sa objavujú v známych filmoch a televíznych programoch a osobnosti televízie, napríklad osobnosti zábavného priemyslu, televízni a filmoví producenti, režiséri, spisovatelia. Významnosť je možné určiť pomocou nasledujúcich znakov:
  • Viacnásobné uvádzanie článkov o tejto osobne v novinách alebo časopisoch celoštátneho významu
  • Rozsiahla fanúšikovská základňa, zoznamy fanúšikov alebo kult stúpencov alebo kľúčový význam pre nejaké významné hnutie alebo skupinu
  • Nezávislá biografia
  • Známosť mena
  • Komerčná podpora
 • Publikovaní autori, editori alebo fotografi, ktorí získali viac nezávislých recenzií alebo ocenení svojich diel a autori, ktorí svoje diela vydávajú a predávajú v nezanedbateľnom náklade
 • Maliari, sochári, architekti, inžinieri a iní profesionáli, ktorých diela sú všeobecne známe, či už kladne alebo záporne a ktoré sa pravdepodobne dostanú do historických záznamov v danom odbore
 • Osoby známe alebo slávne svojou účasťou v udalostiach, o ktoré sa zaujímala tlač
 • Osoba, ktorá sa stala predmetom niekoľkých netriviálnych zverejnených prác, ktorých pôvod je na nej závislý, pričom niekoľko podobných príbehov opisujúcich jednodňovú spravodajskú udalosť je možné počítať za jednu reportáž

Alternatívne testy

upraviť

Existujú ďalšie navrhnuté testy na posúdenie, či má byť článok vložený:

 • Profesorský test – pokiaľ je jednotlivec známejší a publikovanejší ako priemerný vysokoškolský profesor, je možné ho zahrnúť.
 • Overiteľnosť – je možné v súčasnosti overiť všetky informácie z článku? Bude to možné o 10 rokov?
 • Rozšíriteľnosť – bude článok v budúcnosti možné rozšíriť nad úroveň výhonku? Je možné na túto tému urobiť najlepší článok?
 • 100-ročný test (špekulácie do budúcnosti) – môže byť po sto rokoch článok užitočný pre kohokoľvek iného ako pre niekoho, kto je s daným jednotlivcom priamo spojený?
 • 100-ročný test (špekulácie do minulosti) – pokiaľ by sme mali porovnateľné overiteľné informácie o osobe žijúcej pred sto rokmi, bol by článok užitočný pre niekoho, kto nie je s daným jednotlivcom priamo spojený?
 • Autobiografie – nenapísal článok priamo jeho subjekt, alebo niekto, kto je s ňou priamo spojený?
 • Google test – má predmet článku mnoho rôznych výskytov pri vyhľadávaní v Google alebo inom známom vyhľadávacom nástroji?

V prípade, že článok neprejde testami

upraviť

Pokiaľ článok neprejavuje žiadne známky významnosti, upovedomte autora článku na jeho diskusnej stránke pomocou šablóny {{subst:Vlastná biografia|názov článku}}. Mal by byť upozornený, že pokiaľ neposkytne argument svedčiaci o významnosti, môže to vyústiť do rýchleho zmazania. Často sa stáva, že autor je schopný argument dodať, ale nevedel, že je to potrebné.

Pokiaľ autor predloží tvrdenie o významnosti, ale cítite, že to nepostačuje požiadavkám, mali by ste používateľovi vysvetliť svoju pozíciu skôr ako článok nominujete na zmazanie, zvlášť ak je možné, že svoje argumenty môže vylepšiť alebo napomôcť ich overeniu.

Pokiaľ autor nepredloží žiadny argument a vec sa zdá byť jasná, môžete s patričným vysvetlením do článku vložiť šablóny {{Zmazať lebo}}.

Pozri aj

upraviť