Wikipédia:Päť pilierov

Päť pilierov Wikipédie
Pravidlá a smernice Wikipédie sa dajú zosumarizovať do piatich pilierov, o ktoré sa opiera charakter projektu.
Piliere, spoločné pre všetky Wikipédie, sú v zásade nemenné, nedotknuteľné a nediskutovateľné. Formulovali ich zakladatelia Wikipédie a rozsiahla komunita prispievateľov prispela k ich rozšíreniu a vypracovaniu nadväzujúcich pravidiel a odporúčaní.

Základné princípy Wikipédie sa dajú zhrnúť do piatich „pilierov“:

Wikipédia je encyklopédia,
spájajúca prvky všeobecnej encyklopédie, špecializovanej encyklopédie a ročenky. Všetky články musia dodržiavať zákaz vlastného výskumu a snažiť sa o overiteľnú presnosť: neozdrojovaný materiál je možné odstrániť, takže prosím citujte zdroje. Wikipédia nie je databáza všetkých informácií, Wikipédia nie je kazateľnica, nie je priestorom na reklamu, márnivosť, experiment v anarchii, v demokracii alebo zoznam webových odkazov. Nie je agentúra na zverejňovanie správ alebo zbierka originálnych dokumentov; tieto informácie patria na naše sesterské projekty.
Pozri tiež: Čo Wikipédia nie je, Žiadny vlastný výskum, Overiteľnosť, Spoľahlivé zdroje, Významnosť
Wikipédia je nestranná,
čo znamená, že sa snažíme vytvárať články, ktoré nezastávajú žiadne stanovisko k danej téme. To si niekedy vyžaduje zahrnutie viacerých stanovísk, z ktorých každé presne popíše svoj pohľad ku každému tvrdeniu s uvedením súvislostí a nevnucuje svoj pohľad ako „pravdu“ alebo ako „najlepší názor“. To znamená, že je nutné citovať overiteľné, autoritatívne zdroje všade tam, kde je to možné, najmä však pri kontroverzných témach. Ak vznikne konflikt ohľadne neutrality, vyhláste prímerie, označte článok ako kontroverzný, uveďte podrobnosti na jeho diskusnej stránke a postupujte podľa návrhov na riešenie konfliktov.
Pozri tiež: Nestranný uhol pohľadu, Overiteľnosť, Spoľahlivé zdroje
Wikipédia je slobodné dielo,
ktoré môže každý upravovať. Všetok obsah je k dispozícii na základe GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie, a je povolené šíriť ho alebo sa naň odvolávať. Uvedomte si, že články môže upravovať každý a žiaden jednotlivec nemá výhradné právo určovať obsah ktoréhokoľvek z článkov; to znamená že každý váš príspevok môže komunita nemilosrdne upravovať a šíriť ako len chce. Neporušujte autorské práva a nepridávajte obsah, ktorý je chránený licenciou nekompatibilnou s GFDL.
Pozri tiež: Autorské práva, GNU licencia na slobodné šírenie dokumentácie, Vlastníctvo článkov
Wikipédia má zásady správania.
Preto rešpektujte ostatných wikipediánov, aj keď máte rozdielne názory. Správajte sa zdvorilo. Vyhýbajte sa konfliktu záujmov, osobným útokom a povrchným zovšeobecneniam. Hľadajte konsenzus, vyhnite sa editačným vojnám a pamätajte, že na slovenskej Wikipédii máme ešte 249516 iných článkov, ktorým sa môžete venovať. Konajte s dobrými úmyslami a predpokladajte dobré úmysly aj u iných redaktorov; nikdy nenarušujte Wikipédiu kvôli ilustrácii tvrdenia. Buďte otvorení a láskaví k nováčikom.
Pozri tiež: Wikietiketa, Zdvorilosť, Konflikt záujmov, Žiadne osobné útoky, Konsenzus, Editačná vojna, Predpokladajte dobré úmysly, Nenarušujte Wikipédiu kvôli ilustrácii tvrdenia, Buďte láskaví k nováčikom
Pravidlá Wikipédie nie sú nemenné
(okrem piatich základných pilierov uvedených v tomto článku). Buďte smelí pri písaní, presúvaní a úprave stránok. Hoci by ste sa o ňu mali snažiť, dokonalosť nie je podmienkou. Nebojte sa, že spravíte chybu. Všetky predchádzajúce verzie článku sú uložené, takže nemôžete omylom nenávratne poškodiť Wikipédiu alebo zmazať jej obsah. Pamätajte však, že čokoľvek sem napíšete ostane uložené pre nasledujúce generácie.
Pozri tiež: Ignorujte všetky pravidlá, Buďte smelí pri úprave stránok


Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Wikipedia:Five pillars na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).