Wikipédia:Často kladené otázky

Tu nájdete najčastejšie otázky (tzv. FAQ) a odpovede na ne. Pozri aj Wikipédia:Bežné_chyby, Pomoc:Obrázok#Časté chyby.

Odkiaľ pochádza slovo Wikipédia?

upraviť

Zo slov wiki a encyklopédia. Wiki je koncepcia tvorby webových stránok a ukladania znalostí, ktorú vytvoril Ward Cunningham. Prvá wiki sa označovala WikiWikiWeb alebo iba jednoducho wiki, čo sa prenieslo na všetky systémy založené na rovnakých princípoch. Názov pochádza z havajčiny, presnejšie zo slova wikiwiki, čo znamená veľmi rýchlo.

Prečo nestačia „papierové“ encyklopédie, ktorých existuje celý rad?

upraviť
  • Wikipédie v mnohých iných jazykoch už preukázali, že sú užitočným a používaným zdrojom. Anglická Wikipédia je dokonca najpoužívanejším referenčným zdrojom na internete Alexa. Prečo by slovenčina mala byť výnimkou?
  • Online encyklopédia môže pohodlne uvádzať odkazy na iné stránky, prinášajúce ďalšie informácie (i cudzojazyčné), čo sa pri tlačených encyklopédiách nedá.
  • Hľadanie v online encyklopédii je rýchlejšie a pohodlnejšie.
  • Wiki encyklopédia môže prinášať najčerstvejšie informácie, napr. o mladých spevákoch, hercoch, nových objavoch, ktoré sa do tlačených encyklopédií hneď tak nedostanú, aj keď by si to zaslúžili. Je veľa vecí, ktoré ľudia hľadajú na internete, pretože v encyklopédiách ich hľadali márne.
  • Môžete vo Wikipédii umiestniť informácie, ktoré by ste aj tak chceli zverejniť na webe, ale na vašich vlastných stránkach by sa ťažšie udržovali alebo by nezískali toľko pozornosti. Môžete použiť aj vzájomné odkazy. Na Wikipédii tiež môžete s ďalšími ľuďmi ľahko spolupracovať a informácie tak možno väčšinou udržovať aktuálnejšie.
  • Vo Wikipédii možno vytvárať medzi heslami nové súvislosti. Napríklad vytvoríte stránku zoznam slávnych žien a umiestnite na ňu odkazy na všetky ženy, o ktorých sa objaví v encyklopédii zmienka. Tieto ženy môžu pritom figurovať i v ďalších článkoch podľa svojej národnosti, profesie apod.

Aká je istota, že podávané informácie sú pravdivé?

upraviť

Na prvý pohľad sa zdá, že nie je možné veriť encyklopédii, do ktorej prispievajú ľudia najrôznejšej úrovne. Môžu uvádzať nezmysly a nesmú porušovať autorské právo iných encyklopédií. Ale výhoda Wikipédie je v množstve prispievateľov. Formulácie článku musia byť Vaše, avšak podávané informácie nesmú byť v rozpore s tými v encyklopédiách. Ak zistíte nejaký nezmysel či pravopisnú chybu, môžete vstúpiť do stránky a chybu opraviť.

Ak niekto „opraví“ správnu informáciu a nahradí ju nezmyslom, pôvodná stránka zostáva archivovaná a po vyjasnení, kto má pravdu, môže byť pôvodný článok vrátený. V zásade by každý redaktor mal informácie iba doplňovať, a nie meniť. Všetky zmeny sú zaznamenávané na stránke posledné úpravy, takže všetci redaktori môžu svoju prácu navzájom sledovať a pri nesúhlase vec prediskutovať.

Mám v odkazoch používať diakritiku?

upraviť

Áno, inak by odkazy neboli správne po slovensky. URL potom síce nevyzerajú pekne, ale na druhej strane je potrebné, aby sa odkazy písali všetky rovnako, pretože odkaz Zoznam slávnych žien by samozrejme odkazoval na inú stránku ako odkaz [[Zoznam slavnych zen]]. Iným príkladom je štep versus step, alebo cech versus Čech. Pre slovenskú Wikipédiu je tak samozrejmé, že v odkazoch používame slovenskú diakritiku.

Ako vkladať obrázky?

upraviť

Pozrite sa na návod Pomoc:Obrázok. Tiež si môžete prečítať podrobný začiatočnícky návod Prvé kroky na Wikimedia Commons.

Prečo sú v hláseniach chyby alebo sú po anglicky resp. po česky?

upraviť

Aj prekladateľ je len človek. Keďže autori programu MediaWiki, na ktorom Wikipédia beží, s rozvojom programu neustále nové hlásenia pridávajú, slovenský preklad môže byť časom neaktuálny. A aj Wikipédia má systémové chyby. Pokiaľ je niečo chybne preložené či nie je preložené vôbec, oznámte to prosím v Kaviarni. Pokiaľ sa jedná o systémovú chybu, oznámte ju prosím po anglicky na stránke so zoznamom známych chýb.

Prečo mi Wikipédia často nefunguje?

upraviť

Jednou z najväčších momentálnych slabín Wikipédie je hardware, na ktorom beží. Je zaobstaraný z darov (viac o tom) a na takú záťaž nestačí.

Prečo je vhodné ukladať zmeny v texte len raz počas úpravy stránky?

upraviť

Stručná odpoveď: Je to tak všeobecne ohľaduplnejšie a efektívnejšie.

Dlhšia odpoveď: Opakované ukladanie drobných zmien zbytočne a bezobsažne zapĺňa zoznam Posledné zmeny a históriu článku; naviac tiež zaťažuje databázu Wikipédie.

Dlhá odpoveď: Používajte častejšie tlačidlo Zobraz náhľad, a Uložiť zmeny len raz, na konci úpravy. Je to užitočné pre vás: pomôže to zmenšiť počet prípadov, kedy objavíte chyby, až keď je neskoro, a potom sa musíte trápne vrátiť a opravovať dokončený text. A predovšetkým je to užitočné pre komunitu: je nepríjemné a nešikovné, keď je zoznam posledných zmien zaplátaný piatimi opakovaniami toho istého hesla niekoľko minút po sebe, pričom jednotlivé verzie sa líšia len o pár slov alebo postupne pridávané odstavce. Kto sa chce pozrieť, čo sa dialo posledných pár dní, musí klikať na zvýšený počet zmien, listovať dlhým zoznamom, jednoduché zmeny v tej neprehľadnej mase ľahko zapadnú atď. Jedna úprava jedným človekom by mala pridať jednu novú verziu, definitívnu. Ak sa bojíte, že o svoj text prídete (aj keď si ho potom môžete pripraviť offline a používanie náhľadu toto tiež rieši - rozpracovaná verzia zostáva v cache a môžete sa k nej vrátiť tlačidlom Späť prehliadača), aspoň ako absolútne minimum pri opakovaných úpravách zaškrtnite Toto je drobná úprava, aby sa dali z prehľadu takto odfiltrovať.

Ako postupovať pri zásahoch proti vandalom?

upraviť

Pokiaľ niekto zmaže z článku užitočný obsah, nahradí ho nezmyslami atď., napraviť to môže ktokoľvek, kto si to všimne: Kliknite na História, zvoľte poslednú nepoškodenú verziu pred vandalovým zásahom, kliknite na úprava (zobrazí sa editačné okno s varovaním, že ide o starú verziu) a uložte ju. Do poľa Zhrnutie úprav zapíšte napr. „vrátenie vandalizmu/zmeny/atď.“ (môžete použiť aj anglickú skratku rv - z revert), prípadne s menom/IP vandala a autora predchádzajúcej verzie, ku ktorej sa navraciate.

Správci majú možnosť urobiť to jedným kliknutím na „Rollback“ (vrátenie späť) z prehľadu Príspevky wikipediána (pozri meta:MediaWiki User's Guide: Reverting a page to an earlier version); zhrnutie je tak vyplnené automaticky. Správci môžu takisto blokovať prispievanie z anonymných IP adries (a od 21.7. 2004 v krajnom prípade i od prihlásených používateľov), avšak pri adresách, ktoré ISP prideľuje dynamicky to má obmedzený účinok.

Na čom a kde beží server Wikipédie, aké sú štatistiky návštevnosti?

upraviť

Pozrite http://www.wikipedia.org/wikistats/EN/ChartsWikipediaSK.htm#5, http://wikimedia.org/stats/sk.wikipedia.org/ a meta:Wikimedia servers

Na stránkach, kde sa zobrazuje databáza po častiach, sa nedá zobraziť viac ako 1000 položiek

upraviť

Stránka zrejme obsahuje informáciu: „Nasledujúce údaje pochádzajú z vyrovnávacej pamäte a nemusia byť úplne aktuálne. Vo vyrovnávacej pamäti je dostupných najviac $1 výsledkov.“. V cache sa vždy uchováva len prvých 1000 záznamov.