Habsburská monarchia

Habsburská monarchia
Habsburgermonarchie
1526 – 1804
Vlajka štátu
vlajka
Štátny znak
znak
Hymna: Gott erhalte Franz den Kaiser
Motto: Fiat iustitia, et pereat mundus
(Nech sa stane spravodlivosť, aj keby mal (pri tom) zhynúť celý svet)
Geografia
Mapa štátu
Habsburská monarchia v roku 1789
Viedeň (1526 – 1583; 1611 – 1804)
Praha (1583 – 1611)
Obyvateľstvo
oficiálne náboženstvo: rímskokatolícke
ostatné uznávané náboženstvá: kalvinizmus, luteranizmus, ortodoxná cirkev, husitstvo (v Českom kráľovstve bolo uznávané do roku 1627, kedy bolo zakázané), judaizmus
Štátny útvar
Materský štát
Vznik
23. októbra 1526 (zisk českej koruny Ferdinandom I.)
16. decembra 1526 (zisk uhorskej koruny Ferdinandom I.)
Zánik
11. augusta 1804 (cisár František II. sa vyhlásil za rakúskeho cisára, čím vzniklo Rakúske cisárstvo)
Predchádzajúce štáty:
Rakúske arcivojvodstvo Rakúske arcivojvodstvo
Uhorsko Uhorsko
Krajiny českej koruny Krajiny českej koruny
Chorvátske kráľovstvo Chorvátske kráľovstvo
Sedmohradské kniežatstvo Sedmohradské kniežatstvo
Španielske Nizozemsko Španielske Nizozemsko
Tridentské kniežacie biskupstvo Tridentské kniežacie biskupstvo
Nástupnícke štáty:
Rakúske cisárstvo Rakúske cisárstvo

Habsburská monarchia (-písané podľa PSP s malým začiatočným h; iné názvy: ríša Habsburgovcov/habsburská ríša, rakúska monarchia, skrátene Rakúsko) bol štátny útvar v strednej Európe, komplex krajín spojených najmä vládou spoločného panovníka z rodu rakúskych Habsburgovcov v rokoch 15261918, v užšom zmysle len do roku 1867.

PojemUpraviť

Habsburská monarchia/ríša ani rakúska monarchia neboli oficiálne názvy spomínaného komplexu krajín, napriek tomu sa veľmi často používali aj ako súdobé názvy.

Technicky sa pojem „habsburská monarchia“ môže vzťahovať aj na obdobie 1276 – 1918, kedy Habsburgovci vládli monarchii s centrom v dnešnom Rakúsku, a pojem „rakúska monarchia“ sa môže vzťahovať na monarchiu s centrom v dnešnom Rakúsku v rokoch 1156 – 1867/1918, ale oba pojmy sa zvyknú používať až pre obdobie po roku 1526, kedy monarchia bola dostatočne veľká.

Habsburské Španielsko (1516 – 1700) ani druhé mexické cisárstvo (1864 – 1867) do habsburskej monarchie nepatrí, pretože nešlo o rakúskych Habsburgovcov.

DejinyUpraviť

Habsburská monarchia vznikla v roku 1526, keď bol rakúsky arcivojvoda Ferdinand I. Habsburský zvolený za českého a uhorského kráľa. Pôvodne išlo o monarchistickú úniu rakúskych dedičných krajín, Česka a Uhorska, v 18. storočí sa monarchia centralizovala a od osvietenstva bola snaha zmeniť ju na jednotný štát.

Pragmatickou sankciou z 1713 bola zabezpečená jej nedeliteľnosť. V roku 1804 sa monarchia stala rakúskym cisárstvom a v roku 1867 bola premenená na Rakúsko-Uhorsko.

Pozri ajUpraviť