Rakúske cisárstvo
Kaiserthum Österreich
1804 – 1867
Vlajka štátu
vlajka
Štátny znak
znak
Hymna: Gott erhalte Franz den Kaiser
Geografia
Mapa štátu
Rakúske cisárstvo v roku 1815
Rozloha
698 700 km²
Obyvateľstvo
Štátny útvar
toliar (1804 – 1857)
Vereinsthaler (1857 – 1867)
Vznik
11. augusta 1804 (cisár František II. sa vyhlásil za rakúskeho cisára, čím vzniklo Rakúske cisárstvo)
Zánik
Predchádzajúce štáty:
Rímsko-nemecká ríša Rímsko-nemecká ríša
Rakúske arcivojvodstvo Rakúske arcivojvodstvo
Salzburské kurfirstvo Salzburské kurfirstvo
Uhorsko Uhorsko
Benátska republika Benátska republika
Milánske vojvodstvo Milánske vojvodstvo
České kráľovstvo České kráľovstvo
Moravské markgrófstvo Moravské markgrófstvo
Sliezske kniežatstvo Sliezske kniežatstvo
Chorvátske kráľovstvo (1527 – 1868) Chorvátske kráľovstvo (1527 – 1868)
Slavónske kráľovstvo Slavónske kráľovstvo
Haličské a vladimírske kráľovstvo Haličské a vladimírske kráľovstvo
Bukovinské vojvodstvo Bukovinské vojvodstvo
Sedmohradské veľkokniežatstvo Sedmohradské veľkokniežatstvo
Nástupnícke štáty:
Nemecký spolok Nemecký spolok
Rakúsko-Uhorsko Rakúsko-Uhorsko
Predlitavsko Predlitavsko
Zalitavsko Zalitavsko
Talianske kráľovstvo (1861 – 1946) Talianske kráľovstvo (1861 – 1946)
Varšavské kniežatstvo Varšavské kniežatstvo

Rakúske cisárstvo bola habsburská monarchia v rokoch 1804 – 1867. Rakúske cisárstvo bolo vyhlásené 11. augusta 1804 Františkom II. (ako rakúsky cisár František I.) po vyhlásení cisárstva vo Francúzsku Napoleonom I.

V dôsledku prehry v prusko-rakúskej vojne a zlyhaniu reformy štátnej správy bolo rakúske cisárstvo v roku 1867 Františkom Jozefom I. premenené na Rakúsko-Uhorsko.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.