Habsburské Španielsko

Španielska monarchia
Monarchia Hispaniae
1516 – 1700
Vlajka štátu
vlajka
Štátny znak
znak
Geografia
Mapa štátu
Mapa Pyrenejského polostrova v roku 1570
Madrid (1561 – 1601; 1606 – 1700)
Valladolid (1601 – 1606)
Obyvateľstvo
Štátny útvar
Predchádzajúce štáty:
Kastílska koruna Kastílska koruna
Aragónska koruna Aragónska koruna
Navarrské kráľovstvo Navarrské kráľovstvo
Neapolské kráľovstvo Neapolské kráľovstvo
Habsburské Nizozemsko Habsburské Nizozemsko
Nástupnícke štáty:
Bourbonské Španielsko Bourbonské Španielsko
Habsburská monarchia Habsburská monarchia
Holandská republika Holandská republika
Sardínske kráľovstvo Sardínske kráľovstvo
Brandenbursko-Prusko Brandenbursko-Prusko
Ibérska únia Ibérska únia
Maltézsky rád Maltézsky rád

Habsburské Španielsko bolo Španielskom 16. a 17. storočia (1516 – 1700), kedy v ňom vládli králi z rodu Habsburgovcov (tiež sa to spájalo s jeho úlohou v dejinách strednej a východnej Európy). Habsburskí panovníci (hlavne Karol I. a Filip II.) dosiahli zenit svojho vplyvu a moci. Ovládali územie, ktoré zahŕňalo Ameriku, Východnú Indiu, Španielske Nizozemsko a územia v súčasnosti v Taliansku, Francúzsku a Nemecku v Európe, Portugalskú ríšu v rokoch 1580 až 1640 a rôzne ďalšie územia, ako napríklad malé enklávy ako Ceuta a Oran v severnej Afrike. Toto obdobie španielskych dejín sa tiež nazýva „vek expanzie“.

S Habsburgovcami bolo Španielsko po väčšinu šestnásteho a sedemnásteho storočia hlavnou politickou a vojenskou mocnosťou v Európe a vo svete. Habsburské roky zaviedli aj španielsky zlatý vek umenia a literatúry. V tomto období žili niektorí z najvýznamnejších svetových spisovateľov a maliarov, napríklad Terézia z Ávily, Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, El Greco, Domingo de Soto, Francisco Suárez, Diego Velázquez a Francisco de Vitoria.

Španielsko spočiatku pokrývalo celý Pyrenejský polostrov vrátane Aragónskeho, Kastílskeho kráľovstva, Leónu, Navarry a od roku 1580 aj Portugalska.

Manželstvo Izabely I. Kastílskej a Ferdinanda II. Aragónskeho v roku 1469 vyústilo do spojenia dvoch hlavných kráľovstiev, Kastílie a Aragónska, čo nakoniec viedlo k de facto zjednoteniu Španielska, po kulminácii reconquisty dobytím Granady v roku 1492. Izabele a Ferdinandovi udelil pápež Alexander VI. v roku 1496 titul najkatolíckejších panovníkov a pre monarchiu za španielskych Habsburgovcov sa naďalej používal výraz Monarchia Catholicica (katolícka monarchia, moderná španielčina: Monarquía Católica). Habsburské obdobie utvára pojem „Španielsko“ v tom zmysle, že bol inštitucionalizovaný v 18. storočí.

Španielsko ako jednotný štát vzniklo de iure po dekrétoch Nueva Planta z roku 1707, ktoré vystriedali viaceré koruny svojich bývalých sfér. Po smrti Karola II. v roku 1700 a po ukončení španielskej dynastie Habsburgovcov viedla španielska nástupnícka vojna s nástupom Filipa V. a inauguráciou dynastie Bourbonovcov, ktorá vyústila do nového centralizovaného právneho prostriedku pre nový vznik štátu.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Habsburg Spain na anglickej Wikipédii.