Arcivojvoda (nem. Erzherzog) je vysoký šľachtický titul, ktorý sa udeľoval výhradne v rámci rakúskeho arcidomu. V hierarchii sa umiestňuje nad vojvodom.

Titul rakúsky arcivojvoda:

  • si ako prvý nárokoval vojvoda Rudolf IV. Koktavý v roku 1359 (tzv. privilegium maius)
  • prvýkrát použil Ernst Železný (zomrel 1424)
  • na úrovni rímskonemeckej ríše prvý raz uznal cisár Fridrich III. roku 1453 pre príslušníkov svojej línie a pre Siegmunda zo staršej tirolskej línie, nie však pre Ladislava Pohrobka (sám bol potom arcivojvoda rakúsky ako Fridrich V. od roku 1457); odvtedy ho rakúski Habsburgovci používali stále až dodnes

Pozri aj

upraviť