Vojvoda

šľachtický titul

Vojvoda je vysoký šľachtický titul, ktorý sa udeľoval na území Európy. Má v rôznych krajinách rôzny význam, umiestňuje sa nad veľkokniežaťom a pod veľkovojvodom.

Koruna vojvodu

Titul v iných jazykoch: