Tradičné šľachtické tituly v Európe majú korene v neskorej antike a v stredoveku. Hoci sa líšia časovo a aj geografickými regiónmi (napríklad knieža v jednom regióne sa môže rovnať veľkovojvodovi v inom regióne), nasledovný zoznam poskytuje informácie o tituloch a špecifických rozdieloch.

Hodnosti a tituly

upraviť

Panovnícke

upraviť
 • všeobecne používané tituly
  • cisár, vládne ríši, impériu.
  • kráľ, vládne kráľovstvu.
  • vojvoda, panovník vojvodstva.
  • knieža, vládne kniežatstvu.
  • sultán, turecký titul, vládne sultanátu.
  • emir, arabský titul, vládne emirátu.
 • špecifické pre jednu alebo niekoľko ríš
  • pápež (tiež "najvyšší pontifex rímskokatolíckej cirkvi a vikár Ježiša Krista"); pápež je tiež absolútny panovník suverénneho štátu Vatikán.
  • cár v Srbsku, Bulharsku, Rusku a Chorvátsku odvodené od titulu cézar, t. j. cisár, imperátor; hoci pôvodne bol titul určený na dosiahnutie vážnosti, v Rusku a Bulharsku sa v nedávnej minulosti považoval za ekvivalent kráľa.
  • maharadža, v Indii, Nepále predpona "Maha" znamená najvyšší a "radža" znamená kráľ, čiže "najvyšší kráľ", cisár.
  • šahanšáh, šáh šáhov, čiže cisár.
  • chachán, chán chánov, čiže cisár.
  • kalif, vládne kalifátu - islamský titul.
  • radža, v Indii, Nepále titul používaný na vyjadrenie panovníka kráľovstva.
  • malik, kráľ (arabský) ako v súčasnom Bahrajne, Jordánsku, Maroku a Saudskej Arábii.
  • šáh, v Indii, Perzii kráľ
  • chán (mongolský alebo turecký) vládne chanátu (najmä v Ázii, ale takisto aj kedysi na mongolských a tureckých územiach v Rusku, Ukrajine a na Kryme.
  • arcivojvoda, pred rokom 1806 titul panovíkov Rakúskeho arcivojvodstva.
  • veľkovojvoda, vládne veľkovojvodstvu.
  • veľkoknieža, titul používaný hlavne v stredovekých ruských kniežatstvách ako titul najvyššieho stupňa.

Šľachtické

upraviť
 • arcivojvoda, používali ho Habsburgovci Svätej rímskej ríše pre členov cisárskej rodiny.
 • vojvoda, vládne vojvodstvu. Vojvodovia, ktorí nie sú a kedysi ani neboli suverénnymi panovníkmi, ako napr. všetci britskí, francúzski a španielski vojvodovia, alebo ktorí nie sú synmi panovníkov v iných krajinách, sú považovaní za šľachticov, v hierarchii nad markízmi.
 • princ, mladší člen kráľovskej, vojvodskej alebo kniežacej rodiny.
 • kurfirst, titul pre tých, ktorí volia cisára Svätej rímskej ríše, obyčajne panovník krajiny (napr. „kurfirst brandenburský“)
 • markíz, bol panovník marky.
 • gróf, teoreticky panovník grófstva.
 • vikomt („vicegróf“).
 • barón.

Aristokratické

upraviť
 • baronet je všeobecne nededičný rytiersky stav; často alebo zvyčajne nešľachtický titul pod barónom ale nad rytierom.
 • rytier je základným titulom aristokratického systému.

Všeobecná tabuľka "prekladov" medzi jazykmi

upraviť

Nasledujúca tabuľka porovnáva názvy kráľovských a šľachtických titulov v rôznych európskych krajinách.

slovensky česky poľsky rusky anglicky francúzsky taliansky španielsky nemecky latinsky
Cisár,
Cisárovná
Císař,
Císařovna
Cesarz,
Cesarzowa
Imperator/Car,
Imperatrica/Carica
Emperor,
Empress
Empereur,
Imperatrice
Imperatore,
Imperatrice
Emperador,
Emperatriz
Kaiser,
Kaiserin
Imperator/Caesar,
Imperatrix/Caesarina
Kráľ,
Kráľovná
Král,
Královna
Król,
Królowa
Koról,
Koroléva
King,
Queen
Roi,
Reine
Re,
Regina
Rey,
Reina
König,
Königin
Rex,
Regina
Veľkovojvoda,
Veľkovojvodkyňa
Velkovévoda,
Velkovévodkyně
Wielki Książę,
Wielka Księżna
Velikij Kňaz
,
Velikaja Kňagina
Grand Duke,
Grand Duchess
Grand Duc,
Grande Duchesse
Granduca,
Granduchessa
Gran Duque,
Gran Duquesa
Großherzog/Großfürst,
Großherzogin/Großfürstin
Magnus Dux,
magna ducissa
Arcivojvoda,
Arcivojvodkyňa
Arcivévoda,
Arcivévodkyně
Arcyksiążę
Arcyksiężna
Ercgercog,
Ercgercogiňa
Archduke,
Archduchess
Archiduc, Archiduchesse Arciduca,
Arciduchessa
Archiduque,
Archiduquesa
Erzherzog,
Erzherzogin
Archidux,
archiducissa
Kurfirst Kurfiřt
Książę Elektor,
Księżna Elektorowa
Kurfjurst,
Kurfjurstina
Elector,
Electress
Prince-électeur,
Princesse-électrice
Principe Elettore,
Principessa Elettrice
Príncipe Elector,
Princesa Electora;
Kurfürst,
Kurfürstin
Princeps Elector
Knieža,
Kňažná
Kníže,
Kněžna
Książę,
Księżna
Kňaz/Gercog,
Kňagina/Gercogiňa
Prince,
Princess
Prince,
Princesse
Principe,
Principessa
Príncipe>,
Princesa
Fürst,
Fürstin
Princeps,
principissa
Vojvoda,
Vojvodkyňa
Vévoda,
Vévodkyně
Diuk (Książę),
(Księżna)
Duke,
Duchess
Duc,
Duchesse
Duca,
Duchessa
Duque,
Duquesa
Herzog,
Herzogin
Dux,
ducissa
Markíz,
Markíza
Markýz,
Markýza
Markiz/Margrabia,
Markiza/Margrabina
Markiz,
Markiza
,
Bojar,
Bojarina
Marquess/Margrave,
Marchioness/Margravine
Marquis,
Marquise
Marchese,
Marchesa
Marqués,
Marquesa
Markgraf,
Markgräfin
Marchio,
marchionissa
Gróf,
Grófka
Hrabě,
Hraběnka
Hrabia,
Hrabina
Graf,
Grafiňa
Earl /Count,
Countess
Comte,
Comtesse
Conte,
Contessa
Conde,
Condesa
Graf,
Gräfin
Comes,
comitissa
Vikomt,
Vikontesa
Vikomt Wicehrabia,
Wicehrabina
Vikont,
Vikontessa
Viscount,
Viscountess
Vicomte,
Vicomtesse
Visconte,
Viscontessa
Vizconde,
Vizcondesa
Vizegraf,
Vizegräfin
Vicecomes,
vicecomitissa
Barón,
Barónka
Baron,
Baronka
Baron,
Baronowa
Baron,
Baronessa
Baron,
Baroness
Baron,
Baronne
Barone,
Baronessa
Barón,
Baronesa
Baron, Herr,
Baronin, Frau
Baro,
baronissa
Rytier Rytíř Rycerz/ Kawaler Rycar Knight Chevalier Cavaliere Caballero Ritter Eques

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Royal and noble ranks na anglickej Wikipédii.