Knieža (ženský rod kňažná) bol náčelník kmeňa, neskôr panovník u Slovanov, napríklad Pribina. V ďalšom období to bol šľachtický titul udeľovaný napríklad na území Nemecka a Ruska, ktorý sa v hierarchii umiestňoval pod veľkokniežaťom a nad markízom. Panovníci niektorých európskych monarchií (napr. Monako, Lichtenštajnsko alebo Andorra) majú titul knieža. Kniežatstvo znamená hodnosť kniežaťa alebo územie pod vládou kniežaťa alebo formu štátu na čele s kniežaťom.

Kniežacia hodnostná korunka

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.