Markíz je vysoký šľachtický titul, ktorý sa udeľoval na území Európy. V hierarchii sa umiestňuje pod kniežaťom a nad grófom.