Vikomt (z lat. vicecomes) je stredný šľachtický titul, ktorý sa udeľoval na území Európy. V hierarchii sa umiestňuje pod grófom a nad barónom. Manželka vikomta sa volala vikomtesa.

Vikomtská korunka