Veľkovojvoda je vysoký šľachtický titul, ktorý sa udeľoval na území Európy od 16. storočia. Prvý raz udelil tento titul pápež Pius V. roku 1569 vojvodovi florentskému Cosimovi I.

V hierarchii sa umiestňuje nad vojvodom, často označujú samostatného panovníka, ktorý je z hľadiska formálnej hierarchie priamo pod titulom kráľ. Územie ovládané velkovojvodcom sa nazýva veľkovojvodstvo. Panovníci jednej európskej krajín majú titul veľkovojvodu (Luxembursko).

Titul v niektorých jazykoch:

Vo francúzštine a niekedy aj v angličtina sa ako Grand Duke/grand-duc zvykne prekladať aj odlišný titul veľkoknieža.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Veľkovojvoda