Veľkovojvodstvo

Veľkovojvodstvo je územie podliehajúce veľkovojvodovi. Je to forma monarchie.

Veľkovojvodstvá po napoleonských vojnáchUpraviť

V období medzi viedenským kongresom a prvou svetovou vojnou existovalo:

Veľkovojvodami boli aj pruský kráľ ako dolnorýnsky a poznaňský veľkovojvoda a holandský kráľ ako luxemburský veľkovojvoda.