Personálna únia (štáty)

Personálna únia je spojenie dvoch alebo viacerých štátov osobou jednej hlavy štátu (panovník, prezident a pod.).

,, demokratickí zvolený ,, profesionálne zameraný ,,, v službách národa ,,,