Formovanie moderného slovenského národa

Formovanie moderného slovenského národa alebo slovenské národné obrodenie prebiehalo od 80. rokov 18. stor. po revolúciu 1848 – 1849. Impulzom boli okrem iného reformy cisára Jozefa II. v 80. rokoch 18. stor. a politicko-kultúrny vplyv osvietenstva.

Tento proces sa spravidla delí na tri fázy:

1.fáza 2.fáza 3.fáza
Obdobie 17801820 1820 - 1836 1836 - 1848
Osobnosti (hnutie) Bernolákovci Jána Kollár a Pavla Jozefa Šafárika Štúrovcov
Hlavné myšlienky osveta ľudu, spisovný jazyk spolupráca so slovanskými národmi kultúrne a politické práva, spisovný jazyk


Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť