Osvietenstvo bolo filozofický smer, kultúrne hnutie, životný postoj a dejinné obdobie s cieľom nahradiť názory opierajúce sa o náboženskú a politickú autoritu názormi, ktoré sú výsledkom činnosti ľudského rozumu a zároveň obstoja pred jeho kritikou.

Prvá strana Diderotovej a d'Alembertovej Encyklopédie
Jean-Jacques Rousseau, významná osobnosť osvietenstva

Pojem osvietenstva v naznačenom zmysle bol vytvorený reflexiou procesu globálneho prevrstvovania sa kultúry v Európe v období od 16. do 18. storočia a používa sa aj pri reflexii iných kultúrno-historických epoch a v konštitúcii ich pojmu (napríklad pri konštitúcii pojmu kultúrnohistorickej náplne posokratovských storočí v antike).

V Anglicku vystupuje osvietenstvo počnúc 16. storočím v náboženstve a politike, vo Francúzsku od 17. storočia spoločensky a morálnokriticky a víťazí v 18. storočí, pričom vyúsťuje do Francúzskej revolúcie v roku 1789. V Nemecku sa osvietenstvo šíri v 18. storočí bez výraznejších vonkajších úspechov, skôr ako vnútorne formujúca sebareflexia nemeckej filozofie a literatúry v zmysle Kantových slov: Osvietenstvo je prebúdzanie sa človeka z nedospelosti zavinenej ním samým.

Taliansko a Španielsko epochu osvietenstva takmer nepoznajú. Osvietenstvo v Taliansku znamená antiklerikalizmus.

Základom osvietenstva je empirizmus a racionalizmus. Osvietenstvo podrobuje všetko (napr. náboženstvo, tradičné politické a spoločenské poriadky) novoobjavenému meradlu: v znamení empirizmu je týmto meradlom zmyslová skúsenosť, v znamení racionalizmu je ním rozumový dôkaz. V obidvoch prípadoch tu ide o obrat k subjektu, o snahu oslobodiť vedomie a revolucionizovať existujúce pomery. V obidvoch prípadoch je životom osvietenstva pátos viery vo vedu a v pokrok.

Anglicko

upraviť

Anglické osvietenstvo nastupuje už v 16. stor., avšak prevažne v oblasti náboženskej a politickej.

Predstavitelia anglického osvietenstva:

Francúzsko

upraviť

Francúzske osvietenstvo je klasická forma osvietenstva, ktorá spadá do 18. storočia.[1]

Hlavní predstavitelia osvietenstva

upraviť

Referencie

upraviť
  1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Literatúra

upraviť
  • CHABADA, Michal  – MACO, Róbert (eds.): Osvietenstvo ako spôsob myslenia. [Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Philosophica XXXV.] Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. 146 s. ISBN 978-80-223-3012-1
  • IM HOF, Ulrich: Evropa a osvícenství. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 269 s. ISBN 80-7106-394-0

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Osvietenstvo
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Osvietenstvo

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.