Štúrovci

skupina osôb predstavujúca hlavný prúd slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia

Štúrovci bol hlavný prúd slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia nazvaný podľa najvýznamnejšej osobnosti Ľudovíta Štúra.

Štúrovský pamätník v Trenčíne
Námestie Ľudovíta Štúra a štúrovský pamätník v Bratislave

Formovali sa v 90. rokoch zo študentov evanjelického lýcea v Bratislave, ktorí sa združovali v Spoločnosti česko-slovanskej. V duchu moderných európskych politických ideí štúrovci odmietali systém Svätej aliancie, feudalizmus, absolutizmus, privilégiá šľachty, maďarizáciu, požadovali suverenitu národa, zásadu ústavnosti a zastupiteľstva. Kontaktovali sa s rovnako radikálne orientovanými študentskými krúžkami v slovanských mestách. Veľkú pozornosť venovali ľudovej kultúre a životu neprivilegovaných vrstiev, ku ktorým sa obracali svojou literárnou tvorbou i praktickou činnosťou.


Pozri ajUpraviť