Slovenská národná rada (1848 – 1849)

Prvá Slovenská národná rada bol vrcholný národný orgán, ktorý vytvorili vo Viedni 15. – 16. 9. 1848 (pamätná tabuľa pri Karlskirche) pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu. Organizovala Slovenské povstanie v rokoch 1848 – 1849 v rámci revolúcie 1848/49 a bolo orgánom výkonnej moci na území autonómneho Slovenska, ako aj na územiach Slovenska obsadených spojenými slovensko-rakúskymi jednotkami v boji proti Maďarom. Bola prvým slovenským národným reprezentačným politickým orgánom.

Vlajka slovenských dobrovoľníkov a Slovenskej národnej rady (1848/1849)

HistóriaUpraviť

Na území Slovenska prvá Slovenská národná rada po prvý raz zasadala v dome pani Anny Koléniovej na Myjave. 19. septembra 1848 sa tam v rámci tzv. prvej dobrovoľníckej výpravy (z Viedne cez Moravu na Slovensko) konalo prvé národné zhromaždenie Slovákov, na ktorom bola ústami Ľudovíta Štúra vyhlásená nezávislosť národa slovenského od Uhorska. Toto nezávisle spravované územie však bolo obmedzené len na okolie Myjavy a po niekoľkých dňoch boli dobrovoľníci (dočasne) porazení.

Po potlačení revolúcie orgán na jeseň 1849 zanikol.

Orgány a členoviaUpraviť

Politickí predstavitelia I.SNR:

Zvolení vojenskí členovia:

  • Bedřich Bloudek - vojenský veliteľ zboru
  • František Zach - náčelník štábu

Českí vojenskí velitelia sa podriaďovali politickému vedeniu SNR.

Tajomníci SNR:

  • Bohuš Nosák
  • Daniel Jaroslav Bórik

Pozri ajUpraviť

Externé zdrojeUpraviť